Vrati se na vrh

29/10/2018

Obavještenje o stupanju na snagu ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI ADMINISTRATIVNIH TAKSI U VEZI SA PROCESNIM RADNJAMA PRED KONKURENCIJSKIM VIJEĆEM

Na prijedlog Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 154. sjenici održanoj dana 11.09.2018. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem.

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem objavljena je u “Službenom glasniku BiH” dana 26.10.2018. godine.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”, odnosno 03.11.2018. godine.

 

Prethodni

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 39. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И…

Sljedeći

O B A V I J E S T o…

post-bars