Vrati se na vrh

31/07/2012

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 39. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву је, 31. јула 2012. године, одржана 39. сједница Конкуренцијског савјета на којој је усвојено:

 – Рјешење којим се утврђује да привредни субјекат „BHB Cable TV“ д.о.о. Лукавац, Дом културе, Лукавац и привредни субјекат „ELTA MT“ д.о.о. Тузла, Фочанска 1 Н, Тузла, закљученим Уговором о заједничком управљању мрежом кабловске телевизије у граду Лукавцу не спрјечавају, нарушавају нити ограничавају конкуренцију у смислу подјеле тржишта или извора снабдјевања у области пружања услуга кабловске дистрибуције радио/телевизијског програма у граду Лукавцу из члана 4. став (1) тачка ц) Закона о конкуренцији.

 – Мишљење по Захтјеву Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине за оцјену релевантног тржишта телекомуникација у Босни и Херцеговини којим се тражи оцјена конкурентности релевантног тржишта телекомункацијских услуга у Босни и Херцеговини, у складу са чланом 3. став (4) Закона о јавним набавкама. Након проведене анализе, Конкуренцијски савјет је, третирајући тржиште телекомуникацијских услуга као једно тржиште, а не према његовим појединим сегментима, утврдио да релевантно тржиште телекомуникацијских услуга није конкурентно.

 

                                            Из канцеларије Предсједника Конкуренцијског савјета

                                                                                        Г. Ибрица Лакишић

Prethodni

Мишљење по захтјеву Агенцијe за јавне набавке Босне и Херцеговине…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „ELTA-KABEL“ d.o.o.…

post-bars