Vrati se na vrh

14/11/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 40. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 14.11.2018. године, одржана је 40. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту продаје великих и малих кућанских апарата, кухињских апарата и клима у Босни и Херцеговини која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Hisense Group Co., Ltd, Qing Dao, Народна Република Кина над привредним субјектом Горење господињски апарати д.д., Велење, Словенија, куповином већинског пакета дионица.

Рјешење којим је одбијен као неоснован Захтјев привредног субјекта Bill Colour Metal, д.о.о. Бања Лука, против привредног субјекта Тесла д.д. предузеће за производњу акумулатора оловних легура, опреме и трговину, Брчко, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачка а) и б) Закона о конкуренцији.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга животног и неживотног осигурања у Босни и Херцеговини која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Graz, Република Аустрија, куповином већинског пакета акција укупног капитала привредног субјекта Атос осигурање а.д. Бијељина, у смислу члана 12. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 

 

Предсједница
Адиса Бегић

Prethodni

RJEŠENJE Po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Grazer Wechselseitige Versicherung AG

Sljedeći

O B A V J E Š T E NJ…

post-bars