Vrati se na vrh

05/12/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 41. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 05.12.2018. године, одржана је 41. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта “Босмекни Транс” д.о.о. Зеница поднесен против Града Зеница ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б), ц) и д) Закона о конкуренцији као неоснован.

Предметним Рјешењем је одбијен Захтјев привредног субјекта “Босмекни Транс” д.о.о. Зеница поднесен против Града Зеница ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. Закона о конкуренцији као неоснован.

Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта Новартис БА д.о.о. Сарајево поднесен против Федералног министарства здравства ради утврђивања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији као неоснован.

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту трговине на велико металима и металним рудама на подручју Босне и Херцеговине која ће настати стицањем контроле привредног субјекта “МИЛЦО” д.о.о. Лакташи над привредним субјектом “21. Мај” д.о.о. Бања Лука.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка, а по Захтјеву за појединачно изузеће од забране споразума привредног субјекта Молсон Цоорс д.о.о. Бања Лука који се односи на Листу услова закључену између привредних субјеката “Бавариа” Н.В. Нетхерландс, као продавца и привредних субјеката Молсон Цоорс д.о.о. Бања Лука, “Загребачка пивовара” д.о.о. Загреб, “Апатинска пивара Апатин” д.о.о. Апатин и “Требјеса” д.о.о. Никшић као купаца у смислу члана 5. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка Удружења приватних поштанских оператера Сарајево против привредних субјеката ЈП “БХ Пошта” д.о.о., Предузећа за поштаснки саобраћај а.д. – “Поште Српске” а.д. и ЈП “Хрватска пошта” д.о.о. ради утвђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке а) и д) и утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 9. тачке а., б., ц., г. Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја и утврђивања постојања забрањене концентрације у смислу члана 13. у вези са чланом 12. став 1) тачка ц) Закона о конкуренцији.

На 41. сједници Конкуренцијског савјета су такођер усвојени:

–          Програм рада Конкуренцијског савјета БиХ за 2019. годину; и

–          Средњорочни план рада Конкуренцијског савјета за период 2019-2021.

 

 

Предсједница

 

 Адиса Бегић

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Federalnog ministarstva zdravstva…

Sljedeći

RJEŠENJE Po prijavi koncentracije između privrednih subjekata „Milco“ d.o.o. Laktaši…

post-bars