Vrati se na vrh

04/09/2012

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 41. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву је  4. септембра 2012. године, одржана 41. сједница Конкуренцијског савјета на којој је, између осталог, усвојено сљедеће:

 

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација која ће настати на тржишту малопродаје нафтних деривата у Републици Српској стицањем контроле привредног субјекта НИС ПЕТРОЛ д.о.о. куповином бензинске пумпе „БС Бијељина“, Бијељина, бензинске пумпе „БС Јања“ Бијељина, бензинске пумпе „БС Фоча“ Фоча, бензинске пумпе „БС Рогатица“, Рогатица и узимањем у закуп бензинске пумпе „БС Попови“ Бијељина и пумпе „БС Трњаци“ Бијељина од привредног друштва „Октан промет“ из Бијељине. Анализом релевантних податка Конкуренцијски савјет је, у смислу члана 17. Закона о конкуренцији, оцијенио да провођењем намјераване концентрације неће доћи до нарушавања тржишне конкуренције, односно стварања или јачања доминантне позиције учесника концентрације.

Рјешење којим се утврђује да су привредни субјекат Апатинска пивара Апатин д.о.о., Апатин, Република Србија и привредни субјекат Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге Дејан комерц д.о.о. Добој у одредбама члана 2. став 1. Анекс 1. ,одредбом члана 5. и одредбом члана 2.. Анекса 2. купопродајних уговора за 2008, 2009, 2010, закључених дана 24.12.2007. године под бројем 008 БиХ-71/2008, дана 18.12.2008. године под бројем 06-71/2009, дана 26.1.2010. године под бројем 02-71/2010 и дана 15.2.2011. године под бројем 02-71/2011  ограничавали конкуренцију директно или индиректно утврђивањем куповних и продајних цијена или било којих других трговинских услова и примјеном различитих услова за истовјетне трансакције с другим привредним субјектима, доводећи исте у неповољан положај у односу на конкуренцију, те исти представљају забрањени споразум из члана 4. Закона о конкуренцији.

Утврђено је и да привредни субјекат Апатинска пивара Апатин д.о.о. није злоупотријебио доминантан положај на тржишту дистрибуције и продаје пива дистрибутерима на територији Босне и Херцеговине јер се исти не налази у доминантној позицији.

Овим Рјешењем је изречена новчана казна привредном субјету Апатинска пивара  д.о.о. у износу 265.000,00 КМ и привредном субјекту Дејан комерц д.о.о. у износу од 1.000,00 КМ ради кршења члана 48. став 1) тачка а) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта „Анекс“ д.о.о. Бања Лука, БиХ, и привредног субјекта ЕЛТА-КАБЕЛ д.о.о. Добој ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

– Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта „Анекс“ д.о.о. Бања Лука, БиХ, и привредног субјекта TV Kabel d.o.o. Вишеград ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији

– Мишљење по Захтјеву привреденог субјекта Kaldera Company d.o.o. Лакташи, Босна и Херцеговина, о обавези подношења концентрације.

 

 

                                                                   Предсједник Конкуренцијског савјета                                                                                                                                               Г. Ибрица Лакишић

Prethodni

Rješenje o odbijanju prijedloga za odlaganje izvršenja konačnog Rješenja Konkurencijskog…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Dejan komerc…

post-bars