Vrati se na vrh

27/08/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 43. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 27.12.2018. године, одржана је 43. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта Сета Субцо д.о.о. Бања Лука, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је одбачен Захтјев за покретање поступка привредног субјекта Херинг д.д. за пројектирање и градитељство, Широки Бријег против ЈП Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар, ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања у смислу члана 10. став (2) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији због стварне ненадлежности.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Athabasca Investment д.о.о. Томиславград, Малог Маријана бб, 80240 Томиславград за давање мишљења у погледу обавезе пријаве концентрације и датума настанка исте.

 

Предсједница

Адиса Бегић

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

Sljedeći

O B A V I J E S T o…

post-bars