Vrati se na vrh

06/11/2012

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 46. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву је 06.11.2012. године одржана 46. сједница Конкуренцијског савјета на којој је усвојено:

 – Рјешење којим се утврђује да су привредни субјекти UniCredit Bank д.д., Мостар, Raiffeisen Bank d.d. Босна и Херцеговина, Сарајево, Turkish Ziraat Bank Bosnia д.д. Сарајево, и Тенфоре д.о.о. Бања Лука, злоупотријебили доминантни положај на тржишту заступања у пружању услуга интернационалног трансфера новца између физичких особа без отварања банкарског рачуна у Босни и Херцеговини уговарањем рестриктивних одредби у уговорима о заступништву закљученим с привредним субјектом Western Union Network (France) SAS, Paris, Cedex, Република Француска чије су одредбе ексклузивности ограничиле наведено тржиште на штету потрошача, у смислу члана 10. став (2)  тачке б) Закона о конкуренцији.

 У току поступка, Конкуренцијски савјет је утврдио да су напријед наведени привредни субјекти уговарали дугорочно важење рестриктивних одредби у уговорима закљученим са привредним субјектом Western Union којима се одређивало да заступник неће вршити услугу преноса новца за другога, што је кроз таква дјеловања наведених привредних субјеката имало за циљ и посљедицу искључивање конкурената са тржишта, односно „затварање“  тржишта потенцијалним конкурентима чиме се свакако ограничавала,  те нарушавала ефикасна тржишна конкуренција.

 Предметним Рјешењем је наложено привредном субјекту Тенфоре д.о.о. Бања Лука, да у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема овог Рјешења усклади одредбе тачке 7. и тачке Ц. Додатка 1. Прилога Д. важећег основног Уговора о међународном заступању закљученог с привредним субјектом Western Union Network (France) SAS, Paris, са Законом о конкуренцији у смислу тачке 1 Рјешења.

 Такођер, Рјешењем је, у смислу члана 48. став (1) Закона о конкуренцији,  изречена новчана казна слиједећим привредним субјектима:

 – UniCredit Bank д.д., због кршења члана 10. став (2) тачке б) Закона о конкуренцији, у висини од 690.000,00 КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији;

 – Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина због кршења члана 10. став (2) тачке б) Закона о конкуренцији, у висини од 1.300.000,00 КМ,  у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији;

 – Turkish Ziraat Bank Bosnia  д.д. Сарајево, због кршења члана 10. став (2) тачке б) Закона о конкуренцији, у висини од 200.000,00 КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 – Тенфоре д.о.о. Бања Лука,  због кршења члана 10. став (2) тачке б) Закона о конкуренцији, у висини од 60.000,00КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 Мишљење по Захтјеву Привредног субјекта Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д Требиње о постојању обавезе подношења пријаве концентрације у вези са Меморандумом о разумијевању за Пројекат изградње Хидроелектране Дубровник друга фаза који намјеравају закључити Електропривреда Републике Српске (ЕРС) и Хрватска Електропривреда д.д. Загреб (ХЕП).

Закључак којим се одбија Захтјев, поднесен од привредног субјекта Апатинска пивара Апатин д.о.о. Апатин, Република Србија, за преиспитивање Рјешења Конкуренцијског вијећа бр. 02-26-2-028-145-ИИ/11 од 04.09.2012. године као неоснован.  

Закључак о покретању поступка ради утврђивања појединачног изузећа од забране Одлуке удружења Козмодет да развија и спроводи PREP-P-WB Пројекат на територији БиХ, а по Захтјеву привредног субјекта Удружење Козмодет – Удружење произвођача и увозника детерђената и козметичких производа, Београд-Земун, Република Србија.

 Закључак о захтјеву за покретање поступка против Владе Кантона Сарајево поднесеног од стране привредних субјеката „Teloptic“ д.о.о. Сарајево и „МилкоС“ д.д. Сарајево.

 

гђа Гордана Живковић

Предсједница Конкуренцијског савјета

 

Prethodni

МИШЉЕЊЕ по Захтјеву привредног субјекта Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“…

Sljedeći

RJEŠENJE po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti, protiv…

post-bars