Vrati se na vrh

18/07/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 56. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 18.07.2019. године, одржана је 56. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је оцијењена условно допуштеном концентрација на тржишту малопродаје фиксне телефоније, мобилне телефоније, тржишту пружања услуга Интернета, те на тржишту дистрибуције радио и ТВ програма, на територију Босне и Херцеговине, која ће настати стјецањем контроле привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука над привредним субјектом „Елта-Кабел“ д.о.о. Добој, куповином већинског удјела у привредном субјекту „Елта-Кабел“ д.о.о. Добој.

Закључак о вјештачењу којим се одређује да ће Корнелија Николић, стални судски вјештак економске струке извести доказ финансијским вјештачењем у поступку покренутом по Захтјеву привредног субјекта Екотех д.о.о. Мостар против Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине у смислу члана 10. став (2) тачка б) Закона.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

Sljedeći

O B A V J E Š T E NJ…

post-bars