Vrati se na vrh

12/09/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 58. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 12.09.2019. године, одржана је 58. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево, поднесен против привредног субјекта „БХ Телеком“ д.д. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту производње и тжишту продаје медицинских средстава и санитетског материјала на територији Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта „Athabasca Investment“ д.о.о. Томиславград, над привредним субјектом „САНИТЕКС“ д.д. Велика Кладуша, куповином већине акција.

Мишљење по Захтјеву у вези са утврђивањем релевантног географског тржишта на територији Босне и Херцеговине поднесен је од стране Адвокатског друштва Спахо д.о.о.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће, а.д. Требиње, у вези са обавезом пријаве концентрације, а везано за поступак спајања те припајања привредних субјеката „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, и „Хидроелектрана Фоча и Хидроелектрана Паунци“ д.о.о. Фоча.

Мишљење по Захтјеву Адвоката из Сарајева, Алмина Пилав у вези са примјеном прописа из области заштите конкуренције, потребно ради сачињавања уговора између привредних субјеката на територији Босне и Херцеговине.

Мишљење по Захтјеву Удружења грађана ДОН у вези постојања кршења одредби Закона о конкуренцији Града Добоја везано за одвоз комуналног отпада.

Мишљење по Захтјеву Фонда здравственог осигурања Републике Српске, везано за закљчивање уговора између Фонда здравственог осигурања Републике Српске и носилаца дозвола за стављање лијека у промет на територији Босне и Херцеговине.
Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o.…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars