Vrati se na vrh

28/11/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 62. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 28.11.2019. године, одржана је 62. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Рјешење којим се одобрава поврат новчаних средстава Федералном министарству здравства, у износу од 25.000,00 КМ уплаћених на име новчане казне и трошкова поступка уплаћених привредном субјекту Здравствена установа Поликлинички центар „САНАСА“, Сарајево у износу од 1.780,00 КМ, по рјешењу Конкуренцијског савјета од 07.06.2018. године, по пресуди Суда Босне и Херцеговине број: С1 3 У 029045 18 У од 18.10.2019. године.

Закључак којим се обуставља поступак по Пријави намјере концентрације која је поднесена од стране привредног субјекта Мтел а.д., Босна и Херцеговина, због одустајања подносиоца Пријаве.

Мишљене на Нацрт одлуке о јединственим минималним прорачунским елементима вриједности наставног часа из теоријског и практичног дијела оспособљавања кандидата за возаче Министарства комуникација и саобраћаја Босне и Херцеговине.

Истим је утврђено да Нацрт одлуке није усклађен са Законом о конкуренцији, с обзиром на одредбе Нацрта одлуке којима се прописује минимална цијена, односно којима се утврђују минимални прорачунски елементи вриједности наставног часа из теоријског и практичног дијела оспособљавања кандидата за возача што представља забрањено конкуренцијско дјеловање из члана 4. став (1) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Венера д.о.о. Бања Лука у вези са поступањем Уреда за ветеринарство Босне и Херцеговине, по питању ограничавања увоза роба које се даље продају на територији Босне и Херцеговине, у складу са Упутством о привременој забрани увоза одређених пошиљки ради спрјечавања уноса у Босну и Херцеговину афричке свињске куге из Републике Србије.

Мишљење по Захтјеву физичког лица Ивана Ћалете о обавези пријављивања преузимања већинског учешћа у привредном субјекту GPR MEDIA д.о.о. Сарајево од садашњег власника привредног субјекта OBN JV B.V. Амстердам.

 

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

O B A V J E Š T E NJ…

Sljedeći

Obavještenje o Prijavi koncetracije “BH Telecom” – “Raiffeisen Bank” –…

post-bars