Vrati se na vrh

21/02/2020

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 66. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 21.02.2020. године, одржана је 66. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојен:

Закључак Одбацује се Пријава концентрације привредних субјеката Volkswagen Group of America LLC и Ford AI Holdings LLC, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривате и производњу природног гаса “Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад, Република Србија, ради непостојања концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта „Петрол“ Словенска енергетска дружба д.д. Љубљана, Република Словенија, ради непостојања концентрације у смислу члана 12. Закона о конкуренцији.

Мишљење о примјени права конкуренције на вертикални споразум по Захтјеву који је поднесен од стране … путем адвоката Минеле Шеховић, Маршала Тита 50 Сарајево.

 

 

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 65. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars