Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 71. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 16.07.2020. године, одржана је 71. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојен:

Закључак којим се покреће поступак по службеној дужности против ЈКП “КОМВОД” АД Брод ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се продужава се рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: УП-05-26-3-026-10/19 покренутог по службеној дужности против привредног субјекта „ЕУРОТЕРМ” д.о.о Кисељак, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Meridian Tech д.о.о. Бања Лука против Министарства финансија Републике Српске и привредног субјекта nCity network д.о.о. Бања Лука, ради утврђивања забрањених конкуренцијских дјеловања, односно, забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б), д) и е) те злоупотребе доминантног положаја противно одредби члана 10. став (2) тачке б) и д) Закона о конкуренцији на релевантном тржишту услуга приређивања интернет игара на срећу на територији Републике Српске, Босна и Херцеговина.

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку број: УП-01-26-3-004-1/20 покренутом по службеној дужности против Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине, Колодворска 12, 71000 Сарајево и Удружења „Актуарско друштво у Босни и Херцеговини“, Змаја од Босне број 74, 71000 Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: УП-02-26-2-039-4/19 по Захтјеву привредног субјекта Премиум осигурање а.д. Бања Лука против Удружења Биро зелене карте у Босни и Херцеговини ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја противно одредби члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији Закона о конкуренцији.

Мишљење Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине по поднеску Скупштине Кантона Сарајево у којем се тражи да Конкуренцијски савјет у оквиру својих надлежности у писаном облику достави одговор на заступничку иницијативу Данијеле Кристић, а везано за одређене одредбе Закона о управљању заједничким дијеловима зграде и Правилника о условима за обављање послова управника у смислу постојања елемената повреде члана 10. став (2) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Mišljenje po zahtjevu Skupštine Kantona Sarajevo vezano za određene odredbe…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 72. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars