Vrati se na vrh

31/07/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 8. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 31.07.2017. започета је 8. сједница Конкуренцијског савјета БиХ која је настављена и завршена 04.08.2017. године, а на којој је усвојено:

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација која ће настати на релевантном тржишту велепродаје сухог грађевинског малтера, сухог фасадног малтера, пастастог фасадног малтера и малтера за љепљење на цијелој територији Босне и Херцеговине, којом привредни субјекат Баумит Бетеилигунген ГмбХ, Wалдегг, Аустрија стиче 100% удјела у друштву w&п Баустоффе ГмбХ, Клагенфурт, Аустрија и жиговима и доменима БАУМИТ и КЕМА, а који су сви дио сектора за грађевинске материјале Wietersdorfer групе.
Закључак којим се покреће поступак за оцјену концентрације у смислу члана 17. и 18. Закона о конкуренцији која се односи на стицање искључиве контроле над пословним активностима које се тичу фосфата за животињску храну привредног субјекта Elixir Прахово, Индустрија хемијских производа Прахово, Прахово, Р. Србија од стране привредног субјекта Timab Industries S.A.S., Dinard, Р. Француска у смислу члана 12. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.
Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д Требиње. Према усвојеном мишљену, Конкуренцијски савјет сматра да у предметном случају не постоји обавеза пријаве концентрације у смислу члана 16. став (1) Закона, с тим да се пријава намјере концентрације може поднијети у смислу члана 16. став (2) Закона ако су испуњени услови из члана 12. (облик концентрације) и члана 14. Закона.
Мишљење по захтјеву привредног субјекта Амко Комерц д.о.о., Сарајево, о постојању обавезе подношења пријаве концентрације. Конкуренцијски савјет је примјеном наведених одредби, а на основу података који су дати од стране Подносиоца захтјева, утврдио да нису испуњени услови из члана 12. Закона о конкуренцији, односно да се наведено припајање не сматра концентрацијом, те да самим тим не постоји обавеза пријаве исте.

Конкуренцијски савјет

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по пријави концентрације…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu privrednog…

post-bars