Vrati se na vrh

11/02/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 81. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 У Сарајеву, дана 11.02.2014. године, одржана је 81. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Рјешење којим се одбија као неоснован заједнички Захтјев за покретање поступка привредних субјеката “Блицнет” д.о.о. Бања Лука, “ТXТВ” д.о.о. Тузла и “Елта Кабел” д.о.о. Добој, против привредних субјеката “FOX International Channels Bulgaria & Balkans”, Софиа, Бугарска, “Viasat World Ltd”, Лондон, Велика Британијаi “Discovery Communications Ltd.”, Лондон, Велика Британија, утврђивања постојања забрањеног споразума и злоупотребе доминантног положаја на релевантном тржишту.

 

 Подносиоци захтјева, као разлог за подношење Захтјева за покретање поступка су навели да су закључили Уговоре о дистрибуцији ТВ програма са привредним субјектима“FOX International”, “Viasat World” i “Discovery Communications”, у којима је дато право истима да врше ревизију броја претплатника кабловских оператера, али да сматрају да су наведени привредни субјекти покушали да ревизију обаве усклађено јер су заказане за исти дан код свих Подносиоца захтјева и да је ревизија најављена само код њих, а не и код осталих кабловских оператера у Босни и Херцеговини, те да овако поступање – заједничка ревизија представља забрањени споразум, у смислу одредби Закона о конкуренцији.

 

 Такође, у Захтјеву је наведено да су привредни субјекти“FOX International”, “Viasat World” i “Discovery Communications” злоупотребили свој доминантни положај на тржишту емитовања и продаје специјализованих документарних ТВ програма у Босни и Херцеговини.

 

 Конкуренцијски савјет у поступку је анализирало одредбе Уговора о дистрибуцији ТВ програма и закључио да је право на ревизију (нпр.броја претплатника) утврђено у истима. Из наведеног произилази да ревизија не може представљати додатну обавезу која по природи и обичајима у трговини није у вези са предметом споразума, односно иста не представља кршење одредби Закона о конкуренцији, и ревизијом Подносиоци захтјева нису стављени у неповољан  положај у односу на своју конкуренцију будући да је иста обављена и код других кабловских оператера.

 

 Такође, наводи Подносиоца захтјева о заједничкој ревизији су неосновани јер су привредни субјекти против којих је покренут поступак појединачно закључили Уговор о ревизији са ревизорском кућом, којим су прецизно одређена права и обавезе ревизора (укључујући и вријеме обављања ревизије, пословна тајна итд).

 

 Надаље, наводи Подносиоца захтјева о злоупотреби заједничког доминантног положаја, су неосновани будући да привредни субјекти“FOX International” “Viasat World” i “Discovery Communications” на релевантном тржишту дјелују самостално, те се не може израчунавати њихов заједничко тржишно учешће, и сљедом тога не може се утврђивати ни заједнички доминантни положај.

 

 Такође, утврђено је да привредни субјекти“FOX International”, “Viasat World” i “Discovery Communications” ни појединачно немају доминатна положај на релевантном тржишту, узимајући у обзир њихово тржишно учешће у односу на учешће осталих добављача документарног програма који дјелују на релевантном тржишту у Босни и Херцеговини.

 

                                                                      

 

Служба за односе с јавношћу

Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ Пријава концентрације привредног субјекта Amadeus IT Group, S.A., Мадрид,…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars