Vrati se na vrh

06/03/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 83. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, 06.03.2014. године, одржана је 83. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Рјешење којим је одобрено појединачно изузеће Уговора о техничкој сарадњи (франшизингу), између привредног субјекта “Нестро Петрол” а.д. Бања Лука, Краља Алфонса XIIIброј 9, 78000 Бања Лука као Даваоца франшизинга, и привредног субјекта “ЦОД ТРАДЕ” д.о.о. Бања Лука, Броковићи бб, 78000 Бања Лука, привредног субјекта РИБАМЕРЦ“ д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, Крупа на Врбасу бб, 78000 Бања Лука, привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге „МД БУКВИЋ“, Браће Ћускића 13, 76100 Брчко дистрикт, привредног субјекта „РЕСТРУЦТ“ друштво са ограниченом одговорношћу за увоз и дистрибуцију нафте и нафтних деривата Сарајево, привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге „РУДИНГ“ Источно Сарајево, Миљевићи бб, 71123 Источно Ново Сарајево и привредног субјекта Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину и услуге „ИМЗИТ – ЦОМЕРЦ“ д.о.о. Сарајево, Сафета Зајке 171 А, 71000 Сарајево, као примаоца франшизинга, у смислу члана 4. ст. (1) и (3) и члана 5. Закона о конкуренцији

 Конкуренцијски савјет је оцијенио да предметни Уговори имају одредбе споразума склопљених између привредних субјеката који дјелују на истом нивоу дистрибуције (хоризонтални споразум –  склопљен између привредних субјеката који дјелују на тржишту малопродаје нафтних деривата), као и одредбе споразума склопљених између привредних субјеката који дјелују на различитим нивоима дистрибуције (вертикални споразум) – привредни субјекти “Рафинерија нафте” и “Рафинерија уља Модрича” су снабдјевачи привредних субјеката – Примаоца франшизинга – партнера у предметном Уговору.

 Конкуренцијски савјет је оцијенио да, иако предметни Уговори садрже одредбе забрањених споразума (из члана 4. став (1) Закона о конкуренцији ), Подносилац захтјева је у довољној мјери аргументовао и доказао испуњеност Законом о конкуренцији прописаних услова за појединачно изузеће предметног рестриктивног Уговора од забране, будући да ће исти допринијети унапређењу производње или дистрибуције роба и/или услуга у Босни и Херцеговини, промоцијi техничког и економског развоја, при чему ће потрошачима омогућити правичан удио користи која из њих произилази, јер се закључивањем и спровођењем предметних Уговора намећу само ограничења неопходна за постизање циљева и не искључују конкуренције у битном дијелу предметних производа и/или услуга, у смислу члана 4. став (3) Закона о конкуренцији.

 Конкуренцијски савјет је такође, при доношењу одлуке узео у обзир и Анализу економских ефеката предметног Уговора урађену од привредног субјекта “Нестро Петрол” за период важења уговора 2014.- 2018. година (укључује – анализу коефицијента реализације деривата на тржишту, просјечну продају по дану, укупну малопродају деривата, марже, учествовање партнера у маржи, профит од продаје деривата, учешћепартнера у профиту, уштеде на трошковима транспорта итд), и којом су планирани дугорочни позитивни ефекти за све стране, пословне партнере предметних Уговора, као и за крајње кориснике (потрошаче).

 

РјешењеСматра се да привредни субјекат Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Краља Петра IКарађорђевића 85, 78000 Бања Лука, не злоупотребљава доминантни положаја, у смислу члана 11. став (2) Закона о конкуренцији.

 Конкуренцијски савјет је запримио Захтјев за покретање поступка привредних субјеката Блицнет д.о.о. Бања Лука, Мајке Југовића 25, 78000 Бања Лука, Телрад Нет д.о.о. Бијељина, Српске војске б.б., Бијељина и Елта-Кабел д.о.о. Добој, Улица Светог Саве 26, 74000 Добој, против привредног субјекта Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја.

 Чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији прописано је да уколико Конкуренцијски савјет не донесе рјешење у року из члана 41. став (1) тачка ц) Закона о конкуренцији, сматра се да се закљученим споразумом односно поступањем привредног субјекта Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука не злоупотребљује доминантни положај.

 

Рјешење– Сматра се да привредни субјекти „Радио – телевизија Босне и Херцеговине“, Булевар Меше Селимовића 12, 71000 Сарајево, „Радио – телевизија Републике Српске“, Трг Републике Српске 9, 78000 Бања Лука и „Радио – телевизија Федерације Босне и Херцеговине“, Булевар Меше Селимовића 12, 71000 Сарајево, не злоупотребљују доминантни положај, у смислу члана 10. став (2) тачке а), ц) и д) Закона о конкуренцији.

 Конкуренцијски савјет је запримио Захтјев за покретање поступка привредног субјекта ОБН, Хумска бр.1 71000 Сарајево, против привредних субјеката Радио – телевизије Босне и Херцеговине“, „Радио – телевизије Републике Српске“ и „Радио – телевизије Федерације Босне и Херцеговине“, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја.

 Чланом 11. став (2) Закона прописано је да уколико Конкуренцијски савјет не донесе рјешење у року из члана 41. став (1) тачка ц) Закона о конкуренцији, сматра се да се закљученим споразумом односно поступањем привредни субјекти Радио – телевизија Босне и Херцеговине“, „Радио – телевизија Републике Српске“ и „Радио – телевизија Федерације Босне и Херцеговине“ не злоупотребљују доминантни положај.

 

Закључак о покретању поступка по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта КОНЗУМ д.о.о. Сарајево, Рајловачка бб, 71000 Сарајево, против Владе Западнохерцеговачког Кантона – Министарства здравства, рада и социјалне скрби, Стјепана Радића бб, 88340 Груде, ради утврђивања постојања забрањеног споразума  везано за одредбе тачке Iи IIУпутства о начину обављања санитарних прегледа у Западнохерцеговачком Кантону (”Народне новине Западнохерцеговачког Кантона” број 11/2000).

 

 Служба за односе с јавношћу

   Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

post-bars