Vrati se na vrh

18/02/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 82. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, 18.02.2014. године, одржана је 82. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 

 Рјешење којим је утврђено да је Агенција за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. Сарајево, злоупотријебила доминантан положај на релевантном тржишту пружања  финансијских, информатичких и посредничких услуга на подручју Федерације Босне и Херцеговине, јер је примјењивала различите услове за исту или сличну врсту послова, у смислу члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији и закључивала уговоре којима се условљавало да друга страна прихвати додатне обавезе које по својој природи или према трговачком обичају немају везе са предметом таквог уговора, у смислу члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.

  Рјешењем је наложено Агенцији за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. Сарајево да закључи Уговор о пословној сарадњи са привредним субјектом “Tron Systems” д.о.о. Сарајево под условима једнаким за све привредне субјекте на релевантном тржишту, у прописаном року.

  Агенцији за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. Сарајево је забрањено свако будуће поступање на релевантном тржишту, а које би привредне субјекте или физичка лица довело у неповољан положај на релевантном тржишту, у смислу члана 11. став (2) Закона о конкуренцији.

  Због кршења Закона о конкуренцији, предметним Рјешењем је изречена новчана казна Агенцији за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. Сарајево у износу од 22.000,00 КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.   

  Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Auto Truck Trade d.o.o. MAN Importer Босна и Херцеговина.

  У Захтјеву се тражи мишљење да ли у одредбама Уговора о увозу компаније “MAN“ треба  бити ограничено временско трајање истог, и да ли се за предметни Уговор треба подносити захтјев за појединачно изузеће, у смислу члана 5. Закона о конкуренцији.

 

У предметном Мишљењу је наведено да Конкуренцијски савјет може донијети рјешења о изузећу спразума који испуњавају услове из члана 4. став (3) Закона о конкуренцији, са ограниченим роком важења, не дужим од пет година, те на захтјев странке рок важења поново продужити за највише пет година, али да не одлучује о томе на који временски период ће странке закључивати уговоре или споразуме.

 

 Наиме, Конкуренцијски савјет не може без проведеног поступка оцијенити да ли и друге одредбе предметног Уговора испуњавају услове за изузеће споразума, у смислу члана 5. став (1) Закона о конкуренцији.

 

 Мишљење по Захтјеву поднесеном од стране привредног субјекта Ауто-саобраћајно предузеће Јањић д.о.о. Приједор.

 

 Подносилац захтјева тражи мишљење да ли услови јавног позив (тендера) који је расписала Општина Приједор 2013. године за додјелу градских и приградских линија превоза путника представљају кршење одредби Закона о конкуренцији.

 

 Након што је узео у обзир сву достављену документацију и релевантне подредбе Закона о конкуренцији, Конкуренцијски савјет је оцијенио да јавни позив (тендер)  може представљати кршење Закона о конкуренцији, али да се без проведеног поступка не може утврдити да ли се ради о постојању забрањеног споразуму, у смислу члана 4. став (1) Закона о конкуренцији.

 

 Закључак о продужењу рока за доношење рјешења за оцјену концентрације у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка од дана 28.11.2013. године, на основу Пријаве концентрације привредних субјеката: „Опреса“ д.д. Сарајево, „Духанпромет“ д.о.о. Сарајево, „Рива“ д.о.о. Тузла, „Рива“ д.о.о. Брчко, и „Riva Company“ д.о.о. Добој, који намјеравају основати нови привредни субјект путем заједничког улагања на дугорочној основи.

 

  Закључак о продужењу рока за доношење рјешења за оцјене концентрације у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка од дана 20.11.2013. године за оцјену концентрације, а на основу Пријаве концентрације по којој привредни субјект Агрокор д.д. Загреб, Република Хрватска намјерава стећи већински пакет акција привредног субјекта Пословни систем Мерцатор д.д., Љубљана, Република Словенија.

 

 Закључак о продужењу рока за доношење рјешења за оцјене концентрације у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка од дана 28.11.2013. године, а на основу Пријаве концентрације по којој привредни субјект Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, куповином већине ућешћа у капиталу намјерава стећи конролу над привредним субјектом Елнет д.о.о. Лакташи.

 

 Служба за односе с јавношћу

  Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

 

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е По захтјеву привредног…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o ispravci…

post-bars