Vrati se na vrh

22/04/2021

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 86. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 22.04.2021. године, одржана је 86. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је утврђено да је привредни субјекат United Media S.à.r.l., Велико Војводство Луксембург, путем заступника привредног субјекта „Спорт Клуб“ д.о.о. Сарајево злоупотријебио доминантан положај на тржишту Босне и Херцеговине, у смислу члана 10. став (2) тачка б) и ц) Закона о конкуренцији, одбијањем пословања ради закључења уговора о дистрибуцији за ДТХ систем преноса са привредним субјектом Мтел а.д. Бања Лука.
Рјешењем је наложено привредном субјекту United Media S.à.r.l. путем заступника привредног субјекта „Спорт Клуб“ д.о.о. Сарајево да у року од 60 дана достави комерцијално-техничку понуду за дистрибуцију Спорт Клуб канала за ДТХ систем преноса привредном субјекту Мтел а.д. Бања Лука.
Наложено је привредном субјекту United Media S.à.r.l., путем заступника привредног субјекта „Спорт Клуб“ д.о.о. Сарајево да у року од 60 дана допуни Опште услове пружања услуга, на начин да јасно, транспрентно, недискриминирајуће дефинише начин достављања понуде и закључења уговора за ДТХ систем преноса.
Изречена је новчана казна привредном субјекту United Media S.à.r.l., Велико Војводство Луксембург, због кршења Закона утврђеног овим Рјешења у висини од 250.000,00 КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, коју је дужан платити у року од 8 (осам) дана од дана пријема овог Рјешења.
На 86. сједници Конкуренцијског савјета БиХ је такође усвојен Средњорочни програм рада Савјета министара 2022-2024.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Mtel a.d.…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu privrednog…

post-bars