Vrati se na vrh

31/08/2021

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 91. СЈЕДНИЦЕ Конкуренцијског савјета БиХ

У Сарајеву, 31.08.2021. године, одржана је 91. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Закључак којим се одбија Захтјев привредног субјекта Telemach д.о.о. за изуеће Мр Аријане Регода-Дражић, одговорног члана Конкуренцијског савјета у поступку покренутом по Пријави концентрације број: УП-06-26-1-036-1/18 као неоснован.
Закључак којим се обуставља поступак покренут по Закључку број: УП-06-26-2-028-11/20 по захтјеву привредног субјекта БХ Телеком д.д. Сарајево поднесеном против привредних субјеката United Media S.a.r.l., Спорт Клуб д.о.о. Сарајево, Нова БХ д.о.о. Сарајево и Telemach BH д.о.о. Сарајево, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2) тачке а), б) и ц) Закона о конкуренцији због одустајања подносиоца захтјева од захтјева и даљег вођења поступка.
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредних субјеката МКД “МИКРОФИН” д.о.о. Бања Лука, NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV, Хаг, Холандија, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Франкфурт на Мајни, Савезна Република Њемачка и GLS ALTERNATIVNE INVESTICIJE, SICAV, Велико војводство Луксембург, ради непостојања концентрације, у смислу члана 12. Закона о конкуренцији.
Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: УП-06-26-3-011-6/20 покренутим по Захтјеву привредног субјекта Telemach BH д.о.о. против Arena Channels Group д.о.о., Београд, Р. Србија, Телекомуникације Републике Српске д.д. и БХ Телеком д.д. ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1. тачка б), ц) и е) и утврђивања злоупотребе доминантног положаја Arena Channels Group д.о.о., 11000 Београд, Република Србија према члану 10. став 2. тачка б), ц) и д) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: УП 04-26-3-004-6/21 донесеном на основу Захтјева привредног субјекта Мушинбеговић Градња д.о.о Високо против привредних субјеката Адо-Транс д.о.о. Високо, Браћа Мујић Еxпорт-Импорт д.о.о. Илиџа и Бетон Фресх д.о.о Илиџа, ради утврђивања постојана забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке а), б), ц), д) и е) Закона о конкуренцији.
Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Електропривреда БиХ д.д. о обавези подношења пријаве концентрације, у складу са чланом 25. став (1) тачка ф) Закона о конкуренцији, а у вези са намјером оснивања новог привредног друштва за геолошка испитивања, пројектовање, заштиту и спашавање. Усвојеним Мишљењем Конкуренцијски савјет БиХ је констатовао да не постоји обавеза пријаве концентрације за привредни субјекат ЈП Електропривреда БиХ у смислу члана 12. Закона о конкуренцији.
Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

MIŠLJENJE Po zahtjevu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o obustavljanju postupka pokrenutog po zahtjevu privrednog subjekta BH…

post-bars