Vrati se na vrh

09/10/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 97. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, дана 9.10.2014. године, одржана је 97. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење по Захтјеву Кантоналне фармацеутске коморе Зеничко-добојског кантона, Зеница против Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине, Сарајево и Завода здравственог осигурања Зеничко-добојског кантона, Зеница, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке е) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података, прикупљених током поступка, утврдио да члан 13. Модела уговара као саставног дијела Јединствене методологије којом се ближе утврђују критеријуми и мјерила за закључивање уговора између надлежног Завода здравственог осигурања и здравствене установе представља кршење члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији.

На основу утврђеног чињеничног стања, Конкуренцијски савјет је закључио да одредба Модела уговора која се односи на примјену Колективног уговора и на висину доприноса за обавезно здравствено осигурање за све запосленике по својој природи није у вези са предметом самог Модела уговора, те стога представља забрањени споразум у смислу члана 4. став (1) тачке е) Закона.

Такође, Конкуренцијски савјет је је анализом релевантних података, прикупљених током поступка, утврдио да ЗЗО Зеничко-добојског кантона, својим поступањем није закључио забрањени споразум из члана 4. став (1) тачка б) Закона, да Одлука о измјени одлуке о висини накнаде са уговорним апотекама Завода здравственог осигурање Зеничко-добојског кантона не представља забрањени споразум из члана 4. став (1) тачка б) Закона.

 

Служба за односе с јавношћу

Кабинет Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

RJEŠENJE po Zahtjevu Kantonalne farmaceutske komore Zeničko-dobojskog kantona, Zenica protiv…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 02-26-2-028-145-II/11 od 04.09.2012. godine…

post-bars