Vrati se na vrh

06/11/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 98. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, дана 6.11.2014. године, одржана је 98. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта „Љаљић-турс“ д.о.о. Челић, поднесен против Општине Челић и привредног субјекта „Маликић турс“ д.о.о. Хумци, Челић, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке д) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података, прикупљених током поступка, утврдио да Општина Челић, као ни „Маликић турс“ д.о.о., својим поступањем нису закључили забрањени споразум из члана 4. став (1) тачка д) Закона, у смислу примјене различитих услова за идентичне трансакције с другим привредним субјектима, доводећи их у неповољан положај у односу на конкуренцију.

 

Закључак о покретању поступка по Захтјеву за продужење појединачног изузећа од забране утврђеног Рјешењем Конкуренцијског савјета бр: 01-01-26-001-11-II/2010 од 14.6. 2010. године, поднесен од привредног субјекта Здравствена установа – болница „International Medical Centres“ Бања Лука,у смислу члана 6. став (4) Закона о конкуренцији.

Мишљење по захтјеву Државне регулаторне комисије за електричну енергију на сљедеће Нацрте:

* Нацрт методологије за одређивање тарифа за снабдијевање електричном енергијом у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине

* Нацрт правилника о измјенама Правилника о снабдијевању купаца електричном енергијом у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине

* Нацрт одлуке о измјенама Методологије за одређивање тарифа за снабдијевање електричном енергијом у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине

Служба за односе с јавношћу

Кабинет Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Općine Čelić i…

Sljedeći

RJEŠENJE Po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Porsche BH

post-bars