Vrati se na vrh

02/10/2013

САОПШТЕЊЕ СА 68. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 02.10.2013. године, одржана је 68. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Правилник којим се уређују поступци, интерне процедуре стварања и евидентирања обавеза финансираних из буџета Конкуренцијског савјета, овлаштене особе за унос, одобравање, интерна контрола уноса података за финансијске обавезе Конкуренцијског савјета путем Информационог система финансијског управљања (ИСФУ) у Главну књигу трезора као и начин потписивања финансијске документације.                                                                              

 Рјешење којим се одређује сигнатура, начин достављања поште у рад и начин потписивања аката Конкуренцијског вијећа.

 

 

                                                                      Служба за односе с јавношћу

 

                                                       Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета                

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву привредног…

Sljedeći

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

post-bars