Vrati se na vrh

09/12/2013

САОПШТЕЊЕ СА 75. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, дана 09.12.2013. године, одржана је 75. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 

Рјешење о одбијању Захтјева за одгађање извршења коначног Рјешења Конкуренцијског савјета БиХ, број: 02-26-3-18-157-II/12 од дана 20.11.2013. године

 

Рјешењем број: 02-26-3-18-157-II/12 од дана 20.11.2013. године је утврђено да је привредни субјекат Апатинска пивара Апатин д.о.о., Трг ослобођења 5., 25260 Апатин, Република Србија, одбијањем потписивања Купопродајног уговора за 2012. годину са привредним субјектом Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге Дејан комерц д.о.о., Озренских српских бригада 38А, 74000 Добој злоупотријебио свој доминантни положај на тржишту дистрибуције и продаје пива на територији Републике Српске, јер је примјењивао различите услове за исту или сличну врсту послова са другим странама чиме је привредни субјекат Дејан комерц д.о.о. Добој доведен у неравноправан положај на тржишту.

 

Ради наведеног кршења Закона о конкуренцији Конкуренцијски савјет БиХ, поред осталих обавеза, изрекао је и новчану казна привредном субјекту Апатинска пивара д.о.о. Апатин у износу од 430.000,00 КМ.

 

У поступку одлучивања по Захтјеву је утврђено да привредни субјекат Апатинска пивара д.о.о. Апатин није навео нити једну мјеродавну чињеницу, нити је доставио мјеродаван доказ који би Конкуренцијско вијеће сматрало оправданим и одлучујућим за доношење одлуке о одгађању извршења предметног Рјешења.

 

 

   Служба за односе с јавношћу

 

  Из канцеларије Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

PRESS RELEASE – 74th SESSION OF THE COUNCIL OF COMPETITION…

Sljedeći

Zaključak o obustavljanu postupka Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta…

post-bars