Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ у Сарајеву, 05.01.2022. године, одржана је 98. сједница Конкуренцијског савјета БиХ

Сарајево, 15. 02. 2022. године

САОПШТЕЊЕ

у Сарајеву, 05.01.2022. године, одржана је 98. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења у поступку покренутом Закључком број: УП-02-26-3-009-12/21, по Захтјеву привредног субјекта “Телеком Србија” а.д. Београд, Србија, против привредних субјеката “United media S.a.r.l.” Луксембург, “Direct Media Komunikacije” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина и “Нова БХ” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина.

Рјешење којим се као неоснован одбија Захтјев привредног субјекта „Мушинбеговић Градња” д.о.о. Високо, Босна и Херцеговина, поднесен против привредних субјеката „Адо-Транс” д.о.о. Високо, Босна и Херцеговина, „Браћа Мујић Export-Import” д.о.о. Илиџа, Босна и Херцеговина и „Beton Fresh” д.о.о. Илиџа, Босна и Херцеговина, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се, одбацује Пријава концентрације привредног субјекта „Босналијек, фармацеутска и хемијска индустрија” д.д. Сарајево, Босна и Херцеговина ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења у поступку покренутом по службеној дужности Закључком број: УП-01-26-2-015-2/21, против привредног субјекта „Јавно Подузеће Комунално“ д.о.о. Жепче, Босна и Херцеговина.

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења у поступку покренутом Закључком број: УП-04-26-2-014-6/21, по Захтјеву привредног субјекта „Telemach BH“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, против привредних субјеката “Мтел а.д.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина, „Логософт“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука, Босна и Херцеговина, „Телрад Нет“ д.о.о Бијељина, Босна и Херцеговина и „Елта Кабел“ д.о.о. Добој, Босна и Херцеговина.

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења у поступку покренутом Закључком број: УП – 03-26-2-019-8/21 од 04.10.2021. године, по Захтјеву привредног субјекта „Penny Plus“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, против Кантоналног јавног комуналног предузећа „РАД“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина.


Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Prethodni

Potpisan Memorandum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici…

Sljedeći

UPUTSTVO o načinu prikupljanja podataka provođenjem radnje neposrednog uvida

post-bars