Vrati se na vrh

16/05/2013

SAOPĆENJE SA 60. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 16.05.2013. godine, održana je 60. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen:

 

Zaključak o pоkrеtаnju postupka pо Zahtjevu za pokretanje postupka privrednih subjekata Aneks d.o.o. Banja Luka, TXTV d.o.o. i Elta Kabel d.o.o. Doboj, prоtiv privrednih subjekata FOX International Channels Bulgaria & Balkans, Sofia, Bugarska, Viasat World Ltd., London, Velika Britanija i privrednog subjekta Discovery Communications Ltd., London, Velika Britanija, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, odnosno  neopravdane diskriminacije nekoliko kablovskih operatera, uključujući Podnosioce zahtjeva, u smislu prihvtanja dodatnih obaveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi sa predmetom sporazuma i koje ih izlažu značajnom komercijalnom riziku.

 Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu privrednog subjekta «LRC Inženjering» d.o.o. Sarajevo, prоtiv Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo, radi utvrdjivanja zloupotrebe dominantnog položaja primjenom različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslova s ostalim stranama, te radi sklapanja sporazuma kojima se druga strana uslovljava na prihvatianje dodatnih obaveza koje po svojoj prirodi nemaju veze sa predmetom takvog sporazuma.

 Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta “ANEKS” društvo za ograničenom odgovornošću za telekomunikacije i privrednog subjekta Društvo za proizvodnju, promet, usluge i marketing “DUOS” Pale, radi neispunjavanja uslova o ukupnom prihodu i tržišnom udjelu, utvrđenih u odredbama Zakona o konkurenciji, na relevantnom tržištu distribucije televizijskog signala /programa.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja privrednog subjekta BOREAS d.o.o. Kreševo, o usklađenosti prijedloga Ugovora o kupoprodaji robe za 2013. godinu sa odredbama Zakona o konkurenciji.

 Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja privrednog subjekta “EKOPAK” d.o.o. Sarajevo, u smislu da li osnivanje privrednog subjekta ”EKOPAK” predstavlja koncentraciju prema  Zakonu o konkurenciji,  odnosno da li ugovor – osnivački akt društva, predstavlja zabranjeni sporazum.

 

Služba za odnose s javnošću

 

   Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

МИШЉЕЊЕ По захтјеву за давање мишљења привредног субјекта БОРЕАС д.о.о.…

Sljedeći

ЗАКЉУЧАК Пријава концентрације привредног субјекта “АНЕКС” д.о.о. Бања Лука, и…

post-bars