Vrati se na vrh

27/12/2013

SAOPĆENJE SA 77. i 78. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 U Sarajevu, dana 27.12.2013. godine, održana je 77. i 78. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je razmatrano / usvojeno:

Zaključak o  odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, Hadžići i privrednog subjekta Argeta d.o.o. Sarajevo, društvo sa ograničenom odgovornošću, Donji Hadžići 138, 71000 Sarajevo (Podnosioci prijave), radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije jer nisu ispunjeni uslovi ukupnog prihoda u;esnika koncentracije ostvareni u Bosni i Hercegovini, niti imaju zajednički udio na relevantnom tržištu učesnika koncentracije preko 40,0%) .

Kao pravni osnov ove koncentracije Podnosioci prijave su dostavili „Ugovor o prenosu udjela u društvu Ekopak RS – Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o.“ sklopljen između privrednih subjekata Coca-Cola HBC B-H i Argeta Sarajevo sa privrednim subjektom EKOPAK -Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7-7a, Objekat O3, 71000 Sarajevo, koji  kao osnivač privrednog subjekta Ekopak RS prenosi udjele u osnovnom kapitalu na privredne subjekte – Coca-Cola HBC BH i Argeta Sarajevo.

 Zaključak za pokretanje postupka po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće ugovora privrednog subjkta Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog plina “Nestro Petrol” Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII broj 9, 78000 Banja Luka, radi utvrđivanja izuzeća Ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji, između privrednog subjekta “Nestro Petrol” a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br. 9, 78000 Banja Luka kao davaoca franšizinga, i privrednog subjekta “COD TRADE” d.o.o. Banja Luka, Brokovići bb, 78000 Banja Luka, privrednog subjekta RIBAMERC“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja Luka, Krupa na Vrbasu bb, 78000 Banja Luka, privrednog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge „MD BUKVIĆ“, Braće Ćuskića 13, 76100 Brčko distrikt, privrednog subjekta „RESTRUCT“ društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz i distribuciju nafte i naftnih derivata Sarajevo, privrednog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge „RUDING“ Istočno Sarajevo, Miljevići bb, 71123 Istočno Novo Sarajevo i privrednog subjekta Privredno društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge „IMZIT – COMERC“ d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke br. 171 A, 71000 Sarajevo, kao primaoca franšizinga, u smislu člana 4. st. (1) i (3) i člana 5. Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednih subjekata ”Adria Bidco B.V.”, Fred. Roeskestraat 123,1076EE Amsterdam, Nizozemska i privrednog subjekta ”Adria Bidco d.o.o.”,Cincar Jankova 3, 11000 Beograd, Republika Srbija (Podnosioci prijave), sa privrednim subjektom ”Slovenia Broadband S.á.r.l.”, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg  i privrednim subjektom ”Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o”, Bulevar Zorana Đinđića 8a, 11000 Beograd, Republika Srbija radi nepostojanja obaveze prijave (nisu ispunjeni uslovii ukupnog prihoda učesnika koncentracije ostvareni u Bosni i Hercegovini, odnosno tržišni udjeli učesnika koncentracije su ispod 40,0% na relevantnom tržištu)

 

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta Remho Beteiligungs GmbH, Alserbachstrabe14-16, Palais Liechtenstein, A-1090 Beč, Republika Austrija (Podnosilac prijave) s namjerom sticanja isključive kontrole nad privrednim subjektom Helios Domžale, d.d., Količevo 2, 1230 Domžale, Republika Slovenija (u daljem tekstu: Helios) kupovinom 73,12% dionica, te indirektnu isključivu kontrolu nad povezanim društvima privrednog subjekta Helios, jer nisu ispunjeni uslovi ukupnog prihoda učesnika koncentracije ostvareni u Bosni i Hercegovini, odnoso udjeli učesnika koncentracije na relevantnom tržištu su ispod 40,0%.

 Mišljenje po Zahtjeva privrednog subjekta AMKO KOMERC d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12., 71000 Sarajevo, o obavezi podnošenja Prijave koncentracije.

 Na temelju dostavljenih podataka, Konkurencijsko vijeće, smatra da učesnici koncentracije ne ispunjavaju uslov iz člana 12. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji, jer privredni subjekt TD MARKETI nije nezavisan privredni subjekt, budući da privredni subjekt AMKO KOMERC u istome ima već preko 50,0% vlasničkih udjela, te sljedom navedenoga nisu obavezi prijaviti koncentraciju.

 Detaljne informacije o usvojenim konačnim odlukama možete naći na web stranici www.bihkonk.gov.ba u djelu pod nazivom “odluke”.

 

Služba za odnose s javnošću

  Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредних субјеката ”Adria Bidco B.V.”…

Sljedeći

MIŠLJENJE po Zahtjevu privrednog subjekta AMKO KOMERC d.o.o., Sarajevo, o…

post-bars