Vrati se na vrh

06/11/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 98. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

  U Sarajevu, dana 6.11.2014. godine, održana je 98. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta „Ljaljić-turs“ d.o.o. Čelić,podnesen protiv Općine Čelić i gospodarskog subjekta „Malikić turs“ d.o.o. Humci, Čelić, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Konkurencijsko vijeće je analizom mjerodavnih podataka, prikupljenih tijekom postupka, utvrdilo da Općina Čelić, kao ni „Malikić turs“ d.o.o., svojim postupanjem nisu zaključili zabranjeni sporazum iz članka 4. stavak (1) točka d) Zakona, u smislu primjene različitih uvjeta za identične transakcije s drugim gospodarskim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju.

 

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za produženje pojedinačnog izuzeća od zabrane utvrđenog Rješenjem Konkurencijskog vijeća br: 01-01-26-001-11-II/2010 od 14.6. 2010. godine, podnesen od gospodarskog subjekta Zdravstvena ustanova – bolnica „International Medical Centres“ Banja Luka, u smislu članka 6. stavak (4) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po zahtjevu Državne regulatorne komisije za električnu energiju na slijedeće Nacrte:

* Nacrt metodologije za određivanje tarifa za opskrbu električnom energijom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

* Nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o opskrbi kupaca električnom energijom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

* Nacrt odluke o izmjenama Metodologije za određivanje tarifa za opskrbu električnom energijom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

Služba za odnose s javnošću

Kabinet Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Općine Čelić i…

Sljedeći

RJEŠENJE Po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Porsche BH

post-bars