Vrati se na vrh

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 88. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 31.05.2021. godine, održana je 88. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je utvrđeno da Ministarstvo financija Republike Srpske donošenjem odredbe članka 8. stavak (3) točka 1) Pravilnika o tehničkim karakteristikama kompjuterskog sustava za nadzor nad priređivanjem igara na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 45/20 i 80/20) sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja kompjuterskog sustava za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.
Utvrđeno je da Ministarstvo financija Republike Srpske donošenjem odredbe članka 8. stavak (10) Pravilnika o tehničkim karakteristikama kompjuterskog sustava za nadzor nad priređivanjem igara na sreću sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvitka kompjuterskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.
Utvrđeno je da Ministarstvo financija Republike Srpske donošenjem odredbe članka 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama kompjuterskog sustava za nadzor nad priređivanjem igara na sreću sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja kompjuterskog sustava za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske u smislu članka 4. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.
Odredbe Pravilnika o tehničkim karakteristikama kompjuterskog sustava za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, iz točke 1., 2. i 3. izreke su ništavne (ex lege), u smislu članka 4. stavak (2) Zakona o konkurenciji.
Naloženo je Ministarstvu financija Republike Srpske da u propisanom roku napravi izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim karakteristikama kompjuterskog sustava za nadzor nad priređivanjem igara na sreću.
Rješenjem je izrečena novčana kazna Ministarstvu financija Republike Srpske u visini od 15.000,00 KM, zbog povrede odredbi članka 4. stavak (1) točka a) i b) Zakona o konkurenciji, sukladno članku 48. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Agromarket d.o.o. Kragujevac, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. Zakona o konkurenciji.
Zaključak o produljenju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka pо Zahtjevu gospodarskog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekata Telekom Srbija a.d., Beograd, Republika Srbija i Javne medijske ustanove Radio televizija Srbije, Beograd, Republika Srbija radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja iz članka 4. stavak (1) točke b) i d) i članka 10. stavak (2) tač. a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine, po Zaključku o pokretanju postupka gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, protiv gospodarskih subjekata United Media S.a.r.l., Luksemburg, Sport Klub d.o.o. Sarajevo, Nova BH d.o.o. Sarajevo i Telemach BH d.o.o. Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2) točke a), b) i c) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na „Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspodjele i korištenju financijskih sredstava prikupljenih na temelju kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija“ kojim se smatra da je prijedlog Odluke usuglašen sa Zakonom o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prev Post

R J E Š E NJ E Produljuje se rok…

Next Post

Z A K L J U Č A K po…

post-bars