Vrati se na vrh

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za pokretanje postupka „Asocijacije kabelskih operatera u Bosni i Hercegovini“ i gospodarskog subjekta „Elta Kabel“ d.o.o. Doboj protiv gospodarskih subjekata „United Media Distribution SRL“ Bukurešt, Rumunija, „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo, „SBB“ d.o.o. Beograd , Srbija, „Total TV BiH“ d.o.o. Banja Luka i „Telemach“ d.o.o. Sarajevo

Prev Post

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskog subjekta Imlek a.d., Padinska…

Next Post

Rješenje po Zahtjevu za preispitivanje Rješenja broj: 05-26-2-037-49-II/14 od dana…

post-bars