Vrati se na vrh

23/01/2020

Rješenje po zajedničkoj Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata BH Telecom, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Comtrade d.o.o. Džemala Bijedića 179, 71000 Sarajevo i QSS d.o.o. Dejzina Bikića bb, 71000 Sarajevo koja se odnosi na osnivanje novog gospodarskog subjekta ESP BH društvo sa ograničenom odgovornošću za informacijske i druge usluge

Prev Post

RJEŠENJE po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Telemach d.o.o.…

Next Post

MIŠLJENJE po zahtjevu gospodarskog subjekta „AS Holding“ d.o.o. Tešanj, o…

post-bars