Vrati se na vrh

17/12/2020

RCC – OECD seminar, 15-16 decembar 2020. godine

15-16 decembra 2020. godine, održan je RCC – OECD seminar na temu „Konkurencijska politika s ciljem osiguravanja jednakih uslova na tržištu za privatna i javna preduzeća“ putem Zoom platforme. Predavači su bili istaknuti stručnjaci iz ove oblasti kao što su: prof. Eleanor Fox, Pravni fakultet, New York, g. Joaquín López Vallés, direktor odjela za promociju konkurencije iz Državne komisija za tržište i konkurenciju Španije, g. Chris Pike, stručnjak za konkurenciju, OECD, g. Andrey Tsyganov, Zamjenik direktora Agencije za zaštitu konkurencije Rusije, gđa Sabine Zigelski, stručnjak za konkurenciju, OECD, g. Renato Ferrandi, stručnjak za konkurenciju, OECD, te mnogi drugi istaknuti i priznati stručnjaci iz ove oblasti. Seminar je bio veoma dinamičan sa preko 100 učesnika iz svih zemalja članica RCC-a. Opći zaključak da promotivne aktivnosti moraju biti stalni zadatak konkurencijskih tijela u smislu propagiranja jednakih uslova za javna i privatna preduzeća kao i revizija svih relevantnih zakona, obzirom da zakoni vrlo često sadrže diskrimnatorne odredbe kojima se štite javna preduzeća, a na štetu privatnih preduzeća.
Ispred Konkurencijskog vijeća, seminaru je prisustvovala gđa Dalila Zečić, viša stručna saradnica za promociju konkurencije.

Prethodni

Interview with the President of the Competition Council of Bosnia…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona…

post-bars