Vrati se na vrh

 KONFERENCIJA MEET TO COMPETE COMPETITION LAW AND POLICY CONFERENCE “TOOLS FOR THE NEW RULES“
15/05/2024

KONFERENCIJA MEET TO COMPETE COMPETITION LAW AND POLICY CONFERENCE “TOOLS FOR THE NEW RULES“

Predsjednica Konkurencijskog vijeća Adisa Begić, i članica vijeća, Ninela Salihbašić su učestvovale na Konferenciji o pravu i politici tržišne konkurencije pod nazivom:
Meet to Compete Competition Law and Policy Conference
“Tools for New Rules” održanoj 09. i 10. maja 2024. godine u Opatiji.

 

Konferencija je organizovana od strane Hrvatske gospodarske komore (HGK), zajedno sa Međunarodnom trgovačkom komorom (ICC) Hrvatske, uz podršku Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske, sa programom usmjerenim na raspravu o recentnom razvoju prava i politike tržišne konkurencije u Evropskoj uniji s posebnim regionalnim fokusom.

Prvog dana Konferencije održana je panel diskusija na temu „Aktuelnosti u regionu“ na kojoj su učestvovali predstavnici konkurencijskih tijela Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Češke i Italije. U okviru panela predsjednica Begić svojim je izlaganjem upoznala prisutne o radu Konkurencijskog vijeća BiH u prethodne dvije godine.
Teme panela dodatno su obuhvatile novosti u praksi pomenutih zemalja u području zakonodavstva, provedbene evidencije, kažnjavanja, novih alata i ovlasti, te inflatorna kretanja i ulogu koju tijela nadležna za tržišnu konkurenciju mogu odigrati u doba rasta cijena poput praćenja tržišta i provođenja sektorskih istraživanja.

Drugi dan konferencije sastojao se od radionica koje su držali advokati iz Republike Hrvatske. Svaka od četiri radionice pokrivala je specifičnu relevantnu temu iz prakse advokata specijaliziranih za pravo tržišne konkurencije, poput fiksiranja preprodajnih cijena i drugih vertikalnih ograničenja, horizontalnih sporazuma, te isključujućih zloupotreba dominantnog položaja

Prethodni

POSJETA DELEGACIJE TURSKE AGENCIJE ZA KONKURENCIJU

Sljedeći

Potpisan Sporazum o saradnji između Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine…

post-bars