Vrati se na vrh

Konkurencijsko vijeće potpisalo Memorandum o razumijevanju sa Agencijom za zaštitu konkurencije Crne Gore

U Sarajevu, 24. oktobra 2019. godine, u prostorijama Konkurencijskog vijeća, predsjednica KVBiH mr. Arijana Regoda-Dražić i v.d. direktorica Agencije za zaštitu konkurencije Lepa Aleksić, potpisale su Memorandum o razumijevanju između ove dvije institucije.

Oblici saradnje definirani Memorandumom su slijedeći:
– razmjena podataka koji nemaju povjerljivi karakter, a vezani su za predmete i pravni okvir;
– stručna pomoć u izradi ekonomskih i pravnih analiza u okviru pojedinih predmeta;
– organizacija studijskih posjeta u cilju stručnog usavršavanja kadrova;
– razmjena stručnjaka radi učestvovanja u stručnim aktivnostima i/ili pomoći u izvršenju tih aktivnosti;
– prisustvovanje konferencijama, simpozijima, seminarima i/ili drugim događajima koji se organiziraju u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori u svrhu unaprijeđenja zaštite konkurencije;
– organizacija radnih grupa na stručnoj osnovi između potpisnika Memoranduma, kako bi se na operativnom nivou osigurala razmjena podataka o pojedinim pitanjima od zajedničkog interesa putem elektronske pošte;
– organizacija međusobnih sastanaka na visokom nivou, kako bi se raspravile mogućnosti i pravci daljnjeg razvoja bilateralne saradnje, te
– razmjena dokumenata, studija i knjiga i druge literature iz područja konkurencije.

Prethodni

Konkurencijsko vijeće potpisalo Memorandum o razumijevanju sa Agencijom za zaštitu…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po rješenju broj: UP-03-26-3-011-70/17 od 28.02.2018. godine,…

post-bars