Vrati se na vrh

12/03/2018

Okrugli sto za sudije Upravnog odjeljenja Suda BiH, na temu „Aktuelna pitanja iz upravne oblasti“.

U prostorijama J.U. Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, dana 12.03.2018. godine organizovan je Okrugli sto za sudije Upravnog odjeljenja Suda BiH,  na temu „Aktuelna pitanja iz upravne oblasti“.

 Jedna od podtema na Okruglom stolu je bila pravo konkurencije, u sklopu kojeg su članice Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, mr. Arijana Regoda – Dražić i Adisa Begić uzele učešće, u svojstvu izlagača, na način da su stručni dio prava konkurencije izložile svim pristnim na seminaru.

Kako je ovo drugi seminar u kratkom periodu odmah se prešlo na diskusiju o nekim specifičnim pitanjima iz prava konkurencije kao što su npr. rokovi za donošenje konačnog akta Vijeća nakon što Sud Bosne i Herecgovine nakon tužbe u upravnom sporu vrati predmet na ponovno odlučivanje Vijeću, primjena Zakona o konkurenciji na druge zakone i opšte akte koje donose ministarstva, odnosno da li isti mogu da podliježu zabrani u smislu člana 4. Zakona o konkurenciji, izuzeće Članova Vijeća u postupcima koji se vode pred Vijećem, način rada i odlučivanja Vijeća sa posebnim osvrtom na način glasanja prilikom donošenja konačnih odluka. Poseban naglasak sudije su stavile na potrebu mijenjanja pojedinih odredbi Zakona o konkurenciji, kako bi se isti unaprijedio i uskladio sa praksom u Evropskoj uniji.

Zaključeno je da se dobra praksa organizovanja ovakvih seminara nastavi i u budućem periodu, kako bi se dodatno unaprijedila saradnja i rad ove dvije institucije, koje nailaze na slične probleme u praksi vezanao za pravo konkurencije.

Prethodni

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 20. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 23. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars