Vrati se na vrh

09/12/2013

PRIOPĆENJE SA 75. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

U Sarajevu, dana 09.12.2013. godine, održana je 75. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 

Rješenje o odbijanju Zahtjeva za odgađanje izvršenja konačnog Rješenja Konkurencijskog vijeća BiH, broj: 02-26-3-18-157-II/12 od dana 20.11.2013. godine

 

Rješenjem broj: 02-26-3-18-157-II/12 od dana 20.11.2013. godine je utvrđeno da je gospodarski subjekt Apatinska pivara Apatin d.o.o., Trg oslobođenja 5., 25260 Apatin, Republika Srbija, odbijanjem potpisivanja Kupoprodajnog ugovora za 2012. godinu sa gospodarskim subjektom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Dejan komerc d.o.o., Ozrenskih srpskih brigada 38A, 74000 Doboj zlouporabio vladajući položaj na tržištu distribucije i prodaje piva na teritoriji Republike Srpske, jer je primjenjivao različite uvjete za identičnu ili sličnu vrstu poslova sa drugim stranama čime je gospodarski subjekt  Dejan komerc doveden u neravnopravan položaj na tržištu.

 

Radi navedenoga kršenja Zakona o konkurenciji Konkurencijsko vijeće BiH je izreklo novčanu kazna privrednom subjektu Apatinska pivara d.o.o. Apatin u iznosu od 430.000,00 KM.

 

U postupku odlučivanja po Zahtjevu je utvrđeno da gospodarski subjekt Apatinska pivara d.o.o. Apatin nije naveo niti jednu mjerodavnu činjenicu, niti je dostavio mjerodavan dokaz koji bi Konkurencijsko vijeće smatralo opravdanim i odlučujućim za donošenje odluke o odgađanju izvršenja predmetnoga Rješenja.

 

 

Služba za odnose s javnošću

 

  Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

PRESS RELEASE – 74th SESSION OF THE COUNCIL OF COMPETITION…

Sljedeći

Zaključak o obustavljanu postupka Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta…

post-bars