Vrati se na vrh

22/01/2014

PRIOPĆENJE SA 79. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 22.1.2014. godine, održana je 79. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je razmatrano / usvojeno:

 Konkurencijsko vijeće nije donijelo rješenje, u roku iz članka 41. stavak (1) Zakona o konkurenciji, po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Blicnet d.o.o. Banja Luka, Telrad Net d.o.o. Bijeljina i Elta-Kabel d.o.o. Doboj, protiv Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka (POŠTA RS), radi utvrđivanja vladajućeg položaja, u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji, te se smatra da da postupanje gospodarskog subjekata POŠTA RS ne zlouporabljuje vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, u smislu članka 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji.

 Zaključak kojim se obustavlja postupak pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka  gospodarskog subjekta Privatna zdravstvena ustanova – Apoteka „Onion Pharm“ Brčko Distrikt, Zaima Mušanovića 84, Brčko Distrikt, protiv Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikt, Vuka S. Karadžića 4, 76100 Brčko Distrikt, u dijelu koji se odnosi na sprječavanje, ograničavanje i narušavanje tržišne konkurencije, u smislu članka 10. stavak (2) točka c) Zakona o konkurenciji,  radi odustajanja Podnositelja zahtjeva.

 Zaključak о pоkrеtаnju postupka pо Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta „Mareco Index Bosnia“ d.o.o. Trampina 12, 71000 Sarajevo, protiv Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Augusta Brauna 2, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u dijelu koji se odnosi na ograničavanje i kontrolu tržišta i tehničkog razvoja ili ulaganja, u smislu članka 4. stavak 1) točka b) Zakona o konkurenciji.

 Rješenje o odbijanju Zahtjeva za donošenje privremene mjere gospodarskog subjekta „Mareco Index Bosnia“d.o.o.,Trampina 12, 71000 Sarajevo, u postupku pokrenutom po Zahtjevu o pokretanju postupka protiv Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Augusta Brauna 2, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, kao neutemeljen.

 Zaključak o produljenju roka za donošenje konačnog rješenja za tri  mjeseca, u postupku koji se vodi po Zaključku o pokretanju postupka donesenom dana 1. kolovoza 2013. godine, po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Privatna zdravstvena ustanova – Mikrobiološko parazitološki laboratorij sa specijalističkom ordinacijom medicine rada – ”E-STYLE”, Dobojska 16A, 71000 Sarajevo, protiv Federalnog ministarstva zdravstva, Titova 9, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u dijelu koji se odnosi na ograničavanje i kontrolu tržišta i tehničkog razvoja ili ulaganja, iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

 Zaključak o pоkrеtаnju postupka pо Zahtjevu za pokretanje postupka gospoadrskog subjekta RTV Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, gospodarskog subjekta RTV Republike Srpske, Trg Republike Srpske 9, 78000 Banja Luka i gospodarskog subejkta RTV Federacije Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića  12, 71000 Sarajevo, prоtiv Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u dijelu koji se odnosi na  ograničavanje i kontrolu tržišta i tehničkog razvoja ili ulaganja i primjenu različitih uvjeta za identične transakcije s drugim gospodarskim subjektima dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i d) Zakona o konkurenciji

 Podnositelji zahtjeva (javni radiotelevizijski emiteri) smatraju da Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine odredama svoga Kodeksa o komercijalnim komunikacijama, u djelu koji se odnosi na skraćivanje trajanja emitiranja spotova za oglašavanje i tele-trgovinu sa 6 na najviše 4 minute po satu u televizijskim programima, krši Zakon o konkurenciji

 Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja JU Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona, Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica na Naputak o načinu obavljanja sanitarnih pregleda u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 11/2000), odnosno na njegovu usklađenost s odredbama Zakona o konkurenciji.

 Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja Marić & Co, odvjetničko društvo sa ograničenom odgovornošću, Mehmeda Spahe 26, 71000 Sarajevo o potrebi  podnošenja zahtjeva za pojedinačim izuzečem Ugovora o distribuciji, u smislu odredbi Zakona o konkurenciji.

 

Detaljne informacije o usvojenim konačnim odlukama možete naći na web stranici www.bihkonk.gov.ba u djelu pod nazivom “odluke”.

 

Služba za odnose s javnošću

 

      Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву ЈУ…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Marić…

post-bars