Vrati se na vrh

01/08/2013

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 64. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

  U Sarajevu, 1.8.2013. godine, održana je 64. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je usvojeno:

 Rješenjekojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu prodaje prepaid usluga mobilnih operatora u Bosni i Hercegovini koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Dioničkog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu „OPRESA“ d.d. Sarajevo, kupovinom većinskog vlasničkog udjela u gospodarskom subjektu „Satelit Plus“ d.o.o. Čitluk. Predmetnom koncentracijom gospodarski subjekt OPRESA“ d.d. Sarajevo preuzima i kontrolu nad gospodarskim subjektom POS d.o.o. Posušje, i gospodarskim subjektom UNCRO team d.o.o. Tuzla, povezanim društvima gospodarskog subjekta „Satelit Plus“ d.o.o. Čitluk.

 Konkurencijsko vijeće u ocjeni dopuštenosti koncentracije je analiziralo kriterije (struktura mjerodavnog tržišta, učinci koncentracije, potencijalna konkurencija, interesi potrošača i slično) i ocijenilo da će provedbom namjeravane koncentracije doći do značajnog povećanja tržišnog udjela sudionika koncentracije na ukupnom tržištu, ali da neće doći do stvaranja i jačanja vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu prodaje prepaid usluga.

 Pri odobravanju ove koncentracije, Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir i činjenicu da ne postoje tehnološka, pravna i ugovorna ograničenja za ulazak potencijalnih gospodarskih subjekata na ovo tržište, jer svi koji žele mogu zaključiti ugovore s registriranim mobilnim operatorima o zastupanju (posredovanju) prema komercijalnim uvjetima i vršiti prodaju prepaid kartica, vaučera ili bonova za dopunu na tržištu Bosne i Hercegovine.

 Rješenjekojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu prodaje duhanskih  proizvoda u Bosni i Hercegovini koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta „BLAGOEVGRAD-BT” a.d. Blagoevgrad, Republika Bugarska, u gospodarskom subjektu Akcionarsko društvo „FABRIKA DUVANA“ Banja Luka, kupovinom većinskog broja dionica s pravom glasa od gospodarskog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge „ANTONIĆ TRADE“ Laktaši.

 Konkurencijsko vijeće u ocjeni dopuštenosti koncentracije je analiziralo kriterije (struktura mjerodavnog tržišta, učinci koncentracije, potencijalna konkurencija, interesi potrošača i slično) i ocijenilo da provedbom namjeravane koncentracije neće doći do značajnog povećanja tržišnog udjela sudionika koncentracije na ukupnom tržištu, da će isti imati tržišni udio do 5,0%, te samim tim neće doći do stvaranja i jačanja vladajućeg položaja.

 Naime, ova koncentracija predstavlja značajan korak za gospodarski subjekt „BLAGOEVGRAD-BT” ka ostvarenju njegovog cilja, a to je proširenje prema mjerodavnom tržištu zemalja izvan Europske unije. Također, koncentracija će osigurati gospodarskom subjektu „FABRIKA DUVANA“ mogućnost plasiranja svojih proizvoda na druga tržišta, kako u regionu, a tako i širom svijeta, putem poslovne mreže sustava u okviru kojega posluje bugarski partner.

 Provedba koncentracije bi trebala rezultirati stvaranjem stabilnog sustava koji će omogućiti pouzdanog prodavca i partnera svim dobavljačima, i osigurati kontinuirano, svakodnevno snabdijevanje svim proizvodima. Koncentracijom će se također omogućiti olakšan pristup robi različitog asortimana kroz jedinstven sustav kategorizacije i usaglašenosti asortimana robe koja se nalazi u ponudi maloprodajnih objekata, brži i lakši put robe od proizvođača do potrošača i veća dostupnost robe potrošačima, što će izravno rezultirati sljedećim pogodnostima: snižavanjem cijena proizvoda i/ili usluga, povećanjem kvalitete proizvoda i/ili usluga, uvođenjem inovacija, povećanjem i proširivanjem mogućnosti izbora proizvoda i/ili usluga za potrošača.

 Rješenjekojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini nastala utemeljenjem gospodarskog subjekta EKOPAK– Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo, zajedničkim ulaganjem  gospodarskog subjekta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, gospodarskog subjekta BIMAL dioničko društvo za proizvodnju ulja, Brčko distrikt i gospodarskog subjekta Akcionarsko društvo BANJALUČKA PIVARA, Banja Luka.

 Predmetnim Rješenjem je utvrđeno da gospodarski subjekti Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, BIMAL dioničko društvo za proizvodnju ulja i Akcionarsko društvo BANJALUČKA PIVARA, Banja Luka, nisu podnijeli Prijavu koncentracije u Zakonom predviđenom roku od 15 dana od zaključivanja Ugovora o utemeljenju gospodarskog društva EKOPAK d.o.o., u smislu članka 16. stavak (1) Zakona o konkurenciji, te da su proveli koncentraciju bez rješenja, odnosno da gospodarski subjekt EKOPAK djeluje gotovo dvije godine bez rješenja Konkurencijskog vijeća, u smislu članka 18. stavak (9) istoga Zakona.

 Zbog nepodnošenja prijave koncentracije u zakonski predviđenom roku i provođenja koncentracije bez rješenja Konkurencijskog savjeta izrečene su novčane kazne:

–          gospodarskom subjektu Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo u iznosu od 183.894,00 KM;

–          gospodarskom subjektu BIMAL dioničko društvo za proizvodnju ulja u iznosu od 433.975,00 KM; i

–          gospodarskom subjektu Akcionarsko društvo BANJALUČKA PIVARA Banja Luka u iznosu od 38.798,00 KM.

 Mišljenjeprema kojem je Nacrt Zakona o taksi prijevozu u Županiji Sarajevo usaglašen s Zakonom o konkurenciji. Na taj način, Zakonom o taksi prijevozu u Županiji Sarajevo, je osigurano da će svi taksisti imati identične uvjete na tržištu, bez obzira koliko udruga, gospodarski subjekt ili fizička osoba ima registriranih taksi auta u Županiji Sarajevo.

 Na temelju pozitivnoga mišljena Konkurencijskog vijeća, Vlada Županije Sarajevo može uputiti ovaj Zakon u skupštinsku proceduru na usvajanje.

 Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Privatna zdravstvena ustanova – Mikrobiološko parazitološki laboratorij sa specijalističkom ordinacijom medicine rada – ”E-STYLE”, Sarajevo protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – Federalnog ministarstva zdravstva, radi utvrđivanja, postojanja zabranjenog sporazuma u odredbama Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom i odredbama Pravilnika o obujmu i vrsti javno-zdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti, iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

 

                                                                   Gordana Živković

 

                                    Ured Predsjednice Konkurencijskog vijeća             

 

Prethodni

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о Пријави концентрације „БЛАГОЕВГРАД-БТ” а.д., Покровнисхко Схоссе 1, 2700…

Sljedeći

PRAVILNIK O PREVENCIJI I BORBI PROTIV KORUPCIJE U KONKURENCIJSKOM VIJEĆU…

post-bars