Vrati se na vrh

18/02/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 82. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 18.02.2014. godine, održana je 82. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Rješenje kojim je utvrđeno da je Agencija za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo, zloporabila vladajući položaj na mjerodavnom tržištu pružanja financijskih, informatičkih i posredničkih usluga na području Federacije Bosne i Hercegovine, јеr je primjenjivala različite uvjete za istu ili sličnu vrstu poslova, u smislu članka 10. stavak (2) točka c) Zakona o konkurenciji i zaključivala ugovore kojima se uvjetovalo da druga strana prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nisu u svezi s predmetom takvog ugovora, u smislu članka 10. stavak (2) točka d) Zakona o konkurenciji.

 Rješenjem je naloženo Agenciji za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo sklapanje Ugovor o poslovnoj suradnji s gospodarskim subjektom “Tron Systems” d.o.o. Sarajevo pod uvjetima jednakim za sve gospodarske subjekte na mjerodavnom tržištu, u propisanom roku.

 Agenciji za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo je zabranjeno svako buduće postupanje na mjerodavnom tržištu, a koje bi gospodarske subjekte ili fizičke osobe dovelo u nepovoljan položaj na mjerodavnom tržištu, u smislu članka 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji.

 Zbog kršenja Zakona o konkurenciji, predmetnim Rješenjem je izrečena novčana kazna Agenciji za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo u iznosu od 22.000,00 KM, u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.   

 Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Auto Truck Trade d.o.o. MAN Importer Bosna i Hercegovina.

 U Zahtjevu se traži mišljenje da li u odredbama Ugovora o uvozu kompanije “MAN“ treba  biti ograničeno vremensko trajanje istoga, i da li se za predmetni Ugovor treba podnositi zahtjev za pojedinačno izuzeće, u smislu članka 5. Zakona o konkurenciji.

U predmetnom Mišljenju je navedeno da Konkurencijsko vijeće može donijeti rješenja o izuzeću sprazuma koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavak (3) Zakona o konkurenciji, sa ograničenim rokom važenja, ne duljim od pet godina, te na zahtjev stranke rok važenja može produljiti za najviše pet godina, ali da ne odlučuje na koje će vremensko razdoblje stranke sklapati ugovore ili sporazume.

 Naime, Konkurencijsko vijeće ne može bez provedenog postupka ocijeniti da li i druge odredbe predmetnoga Ugovor ispunjavaju uvjete za izuzeće sporazuma, u smislu članka 5. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

 Mišljenje po Zahtjevu podnesenom od strane gospodarskog subjekta Auto-saobraćajno preduzeće Janjić d.o.o. Prijedor.

 Podnositelj zahtjeva traži mišljenje da li uvjeti javnog poziv (tendera) koji je raspisala Općina Prijedor u 2013. godini za dodjelu gradskih i prigradskih linija prijevoza putnika predstavljaju kršenje odredbi Zakona o konkurenciji.

 Nakon što je uzelo u obzir svu dostavljenu dokumentaciju i mjerodavne odredbe Zakona o konkurenciji, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da javni poziv (tender) može predstavljati kršenje Zakona o konkurenciji, ali da se bez provedenog postupka ne može utvrditi da li se radi o postojanju zabranjenog sporazumu, u smislu članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

 Zaključak o produljenju roka za donošenje rješenja za ocjenu koncentracije u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka od dana 28.11.2013. godine, na temelju Prijave koncentracije gospodarskih subjekata: „Opresa“ d.d. Sarajevo, „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo, „Riva“ d.o.o. Tuzla, „Riva“ d.o.o. Brčko, i „Riva Company“ d.o.o. Doboj, koji namjeravaju utemeljiti novi gospodarski subjekt putem zajedničkog ulaganja na dugoročnom temelju.

  Zaključak o produljenju roka za donošenje rješenja za ocjene koncentracije u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka od dana 20.11.2013. godine za ocjenu koncentracije, a na temelju Prijave koncentracije po kojoj gospodarski subjekt Agrokor d.d. Zagreb, Republika Hrvatska namjerava steći većinski paket dionica gospodarskog subjekta Poslovni sistem Mercator d.d., Ljubljana, Republika Slovenija.

 Zaključak o produljenju roka za donošenje rješenja za ocjenu koncentracije u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka od dana 28.11.2013. godine, a na temelju Prijave koncentracije po kojoj gospodarski subjekt Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, kupovinom većine udjela u kapitalu namjerava steći konrolu nad gospodarskim subjektom Elnet d.o.o. Laktaši.

 

  Služba za odnose s javnošću

Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

 

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е По захтјеву привредног…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o ispravci…

post-bars