Vrati se na vrh

28/10/2021

PRIOPĆENJE 95. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

u Sarajevu, 28.10.2021. godine, održana je 95. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu računarskog programiranja na teritoriju Bosne i Hercegovine, kojom gospodarski subjekt „Asecco SEE gospodarsko društvo za trgovinu, konsalting i inženjering d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, stiče kontrolu nad gospodarskim subjektom „BS Telecom Solution d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u smislu članka 12. stavak (1) točka b) pod 1) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv gospodarskog subjekta „Arena Channels Group d.o.o.“ Beograd, Srbija, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji, na tržištu distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visoke kvalitete, Arena Sport, koji uključuju prijenos italijanske nogometne lige, francuske nogometne lige, hrvatske nogometne lige, srbijanske nogometne lige, Mtel Premijer Lige BiH, te UEFA Lige prvaka i UEFA Lige Europe putem OTT sistema u Bosni i Hercegovini, kao neutemeljen.
Također, Rješenjem se odbija Zahtjev gospodarskog subjekata „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv gospodarskog subjekta „Arena Channels Group d.o.o.“ Beograd, Srbija, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji, na tržištu distribucije sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visoke kvalitete, Arena Sport, koji uključuju prijenos italijanske fudbalske lige, francuske nogometne lige, hrvatske nogometne lige, srbijanske nogometne lige, Mtel Premijer Lige BiH, te UEFA Lige prvaka i UEFA Lige Evrope u Bosni i Hercegovini, kao neutemeljen.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskih subjekata „EME d.o.o.“ Travnik, Bosna i Hercegovina, „Auto-Commerce d.o.o.“ Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i Hercegovina i „Servistrans d.o.o.“ Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv Vlade Srednjobosanskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1. tačka d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.
Istim Rješenjem je odbijen Prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od privrednih subjekata „EME d.o.o.“ Travnik, Bosna i Hercegovina, „Auto-Commerce d.o.o.“ Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i Hercegovina i „Servistrans d.o.o.“ Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina, kao neosnovan.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev za obnovom postupka broj: UP–05-26-1-036-1/18 sa Zahtjevom za donošenje zaključka o načinu upravljanja gospodarskim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, do donošenja pravomoćne odluke u obnovljenom postupku, podnesen od strane gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, nad gospodarskim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kao neutemeljen.

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad gospodarskim subjektom „Telrad Net d.o.o.“ Bijeljina, Bosna i Hercegovina, a koji je okončan Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-14/18 od 02.08.2018. godine, radi neispunjenja uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Istim Zaključkom odbačen je Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, također podnesen od strane gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u istom postupku a sve radi neispunjenja razloga iz članka 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad gospodarskim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP- 05-26-1-036-20/18 od 20.12.2018. godine, radi neispunjenja uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Istim Zaključkom odbačen je Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, podnesen od strane gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad gospodarskim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP- 05-26-1-036-20/18 od 20.12.2018. godine, radi neispunjenja razloga iz članka 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći udjel u gospodarskom subjektu „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-24/19 od 18.07.2019. godine, radi neispunjenja uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Istim Zaključkom odbačen je Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, podnesen od strane gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina kojom isti namjerava steći udjel u gospodarskom subjektu „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-24/19 od 18.07.2019. godine, radi neispunjenja razloga iz članka 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane podnositelja „Stada Arzneimittel AG“ Bad Vilbel, Njemačka i „Opella Healthcare International SAS“ Gentilly, Francuska, u smislu članka 5. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Unifarm d.o.o.“ Lukavac, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) Zakona o konkurenciji.


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

RJEŠENJE o odbijanju Zahtjeva za obnovom postupka broj: UP –…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta Asecco SEE privredno…

post-bars