Vrati se na vrh

15/02/2022

PRIOPĆENJE u Sarajevu, 05.01.2022. godine, održana je 98. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

Sarajevo, 15. 02. 2022. godine
PRIOPĆENJE

u Sarajevu, 05.01.2022. godine, održana je 98. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja u postupku pokrenutom Zaključkom broj: UP-02-26-3-009-12/21, po Zahtjevu gospodarskog subjekta “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Srbija, protiv gospodarskih subjekata “United media S.a.r.l.” Luksemburg, “Direct Media Komunikacije” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Nova BH” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Rješenje kojim se kao neutemeljen odbija Zahtjev gospodarskog subjekta „Mušinbegović Gradnja” d.o.o. Visoko, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv gospodarskih subjekata „Ado-Trans” d.o.o. Visoko, Bosna i Hercegovina, „Braća Mujić Export-Import” d.o.o. Ilidža, Bosna i Hercegovina i „Beton Fresh” d.o.o. Ilidža, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se, odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti Zaključkom broj: UP-01-26-2-015-2/21, protiv gospodarskog subjekta „Javno Poduzeće Komunalno“ d.o.o. Žepče, Bosna i Hercegovina.

Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja u postupku pokrenutom Zaključkom broj: UP-04-26-2-014-6/21, po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Telemach BH“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv gospodarskih subjekata “Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, „Logosoft“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, „Blicnet“ d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, „Telrad Net“ d.o.o Bijeljina, Bosna i Hercegovina i „Elta Kabel“ d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina.

Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja u postupku pokrenutom Zaključkom broj: UP – 03-26-2-019-8/21 od 04.10.2021. godine, po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Penny Plus“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „RAD“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

Potpisan Memorandum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici…

Sljedeći

UPUTSTVO o načinu prikupljanja podataka provođenjem radnje neposrednog uvida

post-bars