Vrati se na vrh

22/11/2021

PRIOPĆENJE u Sarajevu, 22.11.2021. godine, održana je 96. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenim pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane – Ugovora o ekskluzivnoj distribuciji, zaključenog između gospodarskih subjekata „Stada Arzneimittel AG“ Bad Vilbel, Njemačka i „Opella Healthcare International SAS“ Gentilly, Francuska, u smislu članka 4. stavak (3) i članka 5. Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, radi namjere stjecanja udjela u gospodarskom subjektu „Elta-Kabel d.o.o.“ Doboj, Bosna i Hercegovina, a koji je okončan Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-24/19 od 18.07.2019. godine, radi neispunjenja uvjeta za pokretanje obnove postupka po službenoj dužnosti.
Istim Zaključkom odbačen je Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, također podnesen od strane gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u istom postupku a sve radi neispunjenja razloga iz članka 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskih subjekata “PLIVA Hrvatska d.o.o.” Zagreb, Hrvatska i “PLIVA d.o.o.” Sarajevo, Bosna i Hercegovina protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma na tržištu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskih subjekata „Krka Farma d.o.o. za posredovanje, pružanje usluga i zastupanje stranih firmi“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Krka, tovarna zdravil, d.d.“ Novo mesto, Slovenija, protiv Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke a) i b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskih subjekata „Krka Farma d.o.o. za posredovanje, pružanje usluga i zastupanje stranih firmi“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Krka, tovarna zdravil, d.d.“ Novo mesto, Slovenija, protiv Vlade Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke a) i b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskih subjekata „Pliva Hrvatska d.o.o.“ i „Pliva d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Kantona 10, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskih subjekata „Krka Farma d.o.o. za posredovanje, pružanje usluga i zastupanje stranih firmi“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Krka, tovarna zdravil, d.d.“ Novo mesto, Slovenija, protiv Vlade Kantona 10, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke a) i b) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje na Nacrt Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti. Mišljenjem je Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine konstatiralo da Nacrt zakona o advokaturi ne sadrži odredbe u suprotnosti sa Zakonom o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „ASA Finance d.d.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, vezano za namjeru kupovine dionica društva „ASA Osiguranje d.d.“ Sarajevo. Mišljenjem je Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine konstatiralo da transakcija ne predstavlja koncentraciju u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji.


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

Mr Amir Karalić, PhD President of Council of Competition Bosnia…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu privrednog…

post-bars