Vrati se na vrh

24/02/2022

PRIOPĆENJE u Sarajevu, 24.02.2022. godine, održana je 100. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

PRIOPĆENJE

u Sarajevu, 24.02.2022. godine, održana je 100. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa podnesena od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, za preispitivanje rješenja po službenoj dužnosti (članak 43, stavak 5, točka c Zakona o konkurenciji), radi neispunjenja uvjeta za preispitivanje rješenja po službenoj dužnosti.
Inicijativa se odnosila na postupak koji se vodio po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, radi stjecanja kontrole nad gospodarskim subjektom Telrad Net d.o.o. Bijeljina, koji je okončan Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-14/18 od 02.08.2018. godine.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

Presuda Suda BiH po rješenju broj: UP-05-26-1-036-83/18 od 24.09.2020. godine,…

Sljedeći

Plan javnih nabavki roba i usluga za 2022. godinu

post-bars