Vrati se na vrh

20/09/2017

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 10. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 20.09.2017. održana je 10. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskih subjekata Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Sarajevo, Poliklinike doktor Gežo, Sarajevo, Poliklinike doktor Kozarić, Sarajevo, Ginekološke ordinacije Amira Frljak, Sarajevo, Poliklinike doktor Nabil, Sarajevo i Poliklinike „Atrijum“, Ilidža, podnesen protiv protiv Zavoda zdravstvenog osiguranjaŽupanije Sarajevo, i Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu fosfata za životinjsku hranu na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem isključive kontrole od strane gospodarskog subjekta Timab Industries S.A.S., Dinard, Republika Francuska nad gospodarskim subjektom Elixir Prahovo, Industrija hemijskih proizvoda Prahovo, Prahovo, Republika Srbija.
Zaključak kojim se pokreće postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka Udruge korisnika kredita „Švicarac“, Bugojno protiv gospodarskih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank a.d. Banja Luka, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za bankarstvo Republike Srpske, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih sporazuma, iz članka 4. stavak (1) toč. a), b), c), d) i e) i utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja, iz članka 10. stavak (2) toč. a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskih subjekata Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ matično poduzeće a.d. Trebinje, Bosna i Hercegovina i „EFT International investments holdings limited“, London EC3A 5AR, Ujedinjeno Kraljevstvo, radi nepostojanja koncentracije, u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu podnesenom od strane gospodarskog subjekta Molson Coors d.o.o. Banja Luka, radi pojedinačnog izuzeća od zabrane sporazuma između gospodarskih subjekata Zagrebačka pivovara d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska i Molson Coors d.o.o. Banja Luka.
Zaključak o ispravci greške u Zaključku o pokretanju postupka broj: 06-26-3-015-10-II/16 od 07.06.2017. godine.
Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja, za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, broj: 06- 26-3-015-10-II/17 od dana 07.06.2017. godine, pokrenutog po Zahtjevu gospodarskog subjekta CONTROL – H d.o.o. Mostar protiv gospodarskog subjekta HERKON d.o.o. Mostar, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Sarajevo, i Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) točka b) Zakona o konkurenciji.
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije privrednog subjekta TIMAB INDUSTRIES S.A.S., 55…

post-bars