Vrati se na vrh

09/12/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 101. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, dana 9.12.2014. godine, održana je 101. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje po Zahtjevu za produljenje pojedinačnog izuzeća od zabrane utvrđenog Rješenjem Konkurencijskog vijeća br: 01-01-26-001-11-II/2010 od 14. 6. 2010. godine, podnesenom od Zdravstvena ustanova–bolnica „International Medical Centres“ Banja Luka, u smislu članka 6. stavak (4) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da daljnje produljenje pojedinačnog izuzeća neće dovesti do sprječavanja, ograničavanja i narušavanja konkurencije na mjerodavnom tržištu pružanja specijalizirane usluge teleterapije i brahiterapije osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev za pojedinačno izuzeće od zabrane Sporazuma o konkurenciji gospodarskog subjekta „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo, jer nisu ispunjeni uvjeti iz članka 4. stavak (3) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbija Zahtjev za preispitivanje Rješenja broj: 05-26-3-002-179-II/13 od 16.12.2013. godine, podnesen od strane gospodarskog subjekta Elta Kabel d.o.o. i Asocijacije kabelskih operatera u BiH kao neutemeljen.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da okolnosti koje podnositelji zahtjeva navode ne mogu biti prihvaćene kao razlog za preispitivanje Rješenja, jer sam Zakon propisuje da se preispitivanje rješenja može izvršiti ako je došlo do stvarne promjene u činjenicama na kojima je bilo zasnovano rješenje, te također propisuje i da iste moraju biti od značajnog utjecaja na tržišnu konkurenciju.

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „M&H Company“ d.o.o. Sarajevo, u smislu članka 17. i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „HKB net“ d.o.o. Sarajevo, u smislu članka 17. i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu protiv JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo podnesenom od gospodarskog subjekta Poliklinika „Sunce-Agram“ Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu članka 10. stavka (2) točka a) i b) Zakona o konkurenciji.

Služba za odnose s javnošću

Kabinet Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

Пресуда Суда БиХ по Рјешењу број: 02-26-3-18-157-II/12 од 20.11.2013. године…

post-bars