Vrati se na vrh

09/08/2015

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 108. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 09.08.2015. godine, održana je 108. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je, između ostalog, usvojeno:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo za pojedinačno izuzeće Sporazuma o konkurenciji koji je zaključen dana 1.8.2014. godine između gospodarskog subjekta Društvo za zastupanje i trgovinu „ASA AUTO“ d.o.o. Sarajevo, uz pristupanje gospodarskih subjekata Društvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting „ASA HOLDING“ d.o.o. Sarajevo, Društvo za plasman vozila Volkswagen i Audi „ASA PVA“ d.o.o. Sarajevo, Društvo za plasman vozila Škoda i Seat „ASA PSS“ d.o.o. Sarajevo, i Društvo za plasman vozila „ŠKODA CENTAR“, s jedne strane i gospodarskog subjekta „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo uz pristupanje gospodarskog subjekta “Porsche Holding Gesellschaft“ Austrija, s druge strane.

Predmetnim Rješenjem Konkurencijskog vijeća BiH se izvršava presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 U 018139 15 U od 22.05.2015. godine, kojom je uvažena tužba gospodarskog subjekta „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo od strane Suda Bosne i Hercegovine i poništeno Rješenje Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine broj: 06-26-4-030-21-II/14 od 09.12.204. godine, te je naloženo Konkurencijskom vijeću da po ovom predmetu donese novo rješenje, u smislu pravnog shvatanja i primjedbi u pogledu postupka navedenih u Presudi.

 Rješenje kojim je utvrđeno pojedinačno izuzeće Sporazuma o reguliranju konkurencije između gospodarskog subjekta Jaegersberg GmbH Pernitz, Austrija kao kupca i gospodarskog subjekta ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Usora, BiH i fizičke osobe, Mije Ćosića, Usora BiH, kao prodavatelja u smislu članka 5. Zakona o konkurenciji.

Analizom mjerodavnih podataka i činjenica, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Podnositelj zahtjeva u dovoljnoj mjeri argumentirao i dokazao ispunjenost Zakonom propisanih uvjeta za pojedinačno izuzeće predmetnog restriktivnog Ugovora od zabrane jer ima brojne prednosti kao što su unaprjeđenje proizvodnje ili distribucije roba i usluga u BiH, promocija tehničkog i ekonomskog razvitka, i slično.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu začina, čajeva, tjestenine i riže u Bosni i Hercegovini, a koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska nad gospodarskim subjektom ŽITO prehrambena industrija d.d., Ljubljana, Republika Slovenija, kupovinom većinskog udjela dionica.

 Rješenje kojim je ocijenjeno da gospodarski subjekt BH Telecom d.d, Sarajevo, sukladno članku 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji, ne zlouporabljuje vladajući položaj u smislu članka 10. stavak (2) istoga Zakona.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu veleprodaje piva koja nastaje stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Heineken International B.V. Tweede, Amsterdam, Kraljevina Nizozemska nad gospodarskim subjektom Pivovarna Laško d.d., Laško, Republika Slovenija na tržištu Bosne i Hercegovine kupovinom većinskog udjela dionica.

Nakon provedene analize mjerodavnih podataka i činjenica, Konkurencisko vijeće je utvrdilo da se provođenjem predmetne koncentracije neće značajno povećati tržišni udjel sudionika predmetne koncentracije na mjerodavnom tržištu veleprodaje piva u Bosni i Hercegovini i neće doći do stvaranja i jačanja njihovog vladajućeg položaja.

S tim u svezi, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da predmetna koncentracija neće sprječavati, ograničavati niti narušavati tržišnu konkurenciju na mjerodavnom tržištu veleprodaje piva u Bosni i Hercegovini.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja odvjetničkog društva sa ograničenom odgovornošću Marić&Co podnesenom Konkurencijskom vijeću BiH o postojanju obveze podnošenja prijave koncentracije.

 Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja od strane gospodarskog subjekta Apatinska pivara d.d. Apatin, Apatin, Republika Srbija podnesenom Konkurencijskom vijeću BiH o primjeni članka 7. stavak (4) Zakona o konkurenciji na ekskluzivni sporazum o uvozu i distribuciji između povezanih osoba, zbog promjene prinudnih propisa.

 Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa Nestro Perol Banja Luka radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja, za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 06-26-2-006-5-II/15 od 27.05.2015. godine, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja koji se vodi po Zahtjevu za pokretanje postupka „Asocijacije kablovskih operatera u Bosni i Hercegovini“, i gospodarskog subjekta „Elta Kabel“ d.o.o. Doboj, protiv gospodarskih subjekata „United Media Distribution SRL“, Bukurešt, Rumunija, „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo, „SBB“ d.o.o. Beograd, Srbija „Total TV BiH“ d.o.o. Banja Luka, i „Telemach“ d.o.o. Sarajevo.

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu podnesenom od strane gospodarskog subjekta Sanitacija d.o.o. Sarajevo, protiv Vlade Zeničko-dobojske županije, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točka b) i d) Zakona o konkurenciji («Službeni glasnik BiH», br. 48/05, 76/07 i 80/09).

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu podnesenom od strane gospodarskog subjekta EUROHERC osiguranje d.d. Sarajevo, protiv Agencije za osiguranje Bosne i Hercegovine, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja iz članka 4. stavak (1) točke a), b) i d) Zаkоnа о konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak protiv gospodarskog subjekta „Audience Measurement“ d.o.o. Sarajevo, po Zahtjevu gospodarskih subjekata „Pink BH Company“ d.o.o. Sarajevo, „Fabrika“ d.o.o. Sarajevo, „P Plus“ d.o.o. Sarajevo, „S.V.-R.SA“ d.o.o. Sarajevo, “Hayat“ d.o.o. Sarajevo, i „Direct Media“ d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja.

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu za pokretanjem postupka podnesenom od strane gospodarskog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać, protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanske županije, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točka c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta HIFA d.o.o. Tešanj protiv Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar, HERKON d.o.o. Mostar, Lider – Control d.o.o. Sokolac, Sistem Qualita, d.o.o., Buro-Inspekt d.o.o. Doboj, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo, i SiM Control d.o.o. Bijeljina, a koji se odnosi na ocjenjivanje zakonitosti Odluke o povećanju cijena monitoringa kvalitete tečnih i naftnih derivata broj SAO-482/8 od 22.05.2008. godine, odnosno da li je ista Odluka u suprotnosti sa člankom 4. stavak (1) točka a), b) i d) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09).

Zaključak kojim je pokrenut postupak za ocjenu koncentracije, u smislu članka 17. i 18. Zakona o konkurenciji, između gospodarskih subjekata TBG BH doo za proizvodnju i distribuciju betona Kakanj, Bosna i Hercegovina i gospodarskog subjekta W&P Beton d.o.o. Ilidža.

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupkapodnesenom od strane gospodarskog subjekta Unifarm d.o.o. Lukavac prоtiv Vlade Tuzlanske županije, Tuzla radi utvrđivanja kršenja članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 107. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 05-26-3-002-179-II/13 od 16.12.2013. godine…

post-bars