Vrati se na vrh

26/10/2015

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 111. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 26.10.2015. godine, održana je 111. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je, između ostalog, usvojeno:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budimpešta, Republika Mađarska, kupovinom većinskog vlasničkog udjela od gospodarskog subjekta Air Liquide Eastern Europe S.A., Pariz, Republika Francuska u povezanom gospodarskom subjektu Air Liquide Hungary Ipari Gáztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budimpešta, Republika Mađarska.

Nakon provedene analize mjerodavnih podataka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da provođenje predmetne koncentracije neće dovesti do povećanja tžišnog udjela sudionika predmetne koncentracije na mjerodavnom tržištu Bosne i Hercegovine, odnosno neće doći do stvaranja i jačanja vladajućeg položaja, jer gospodarski subjekt Air Liquide Mađarska isključivo posluje na tržištu Republike Mađarske.

 Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta AMC Networks Central Europe Kft., Budimpešta, Republika Mađarska i gospodarskog subjekta OBN JV B.V., Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 04-26-2-019-8-II/15 od 29.07. 2015. godine, na temelju Zahtjeva za pokretanje postupka broj: 04-26-2-019-II/15 koji je podnesen od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta HD-WIN d.o.o., Beograd, Republika Srbija, radi utvrđivanja kršenja članka 10. stavak (2) točke a) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak Produljuje se rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 04-26-2-005-9-II/15 od 29.07.2015. godine, na temelju Zahtjeva za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Sarajevo protiv gospodarskih subjekata SPORT KLUB d.o.o. Sarajevo i United Media Distribution S.R.L., Davida Prapogescua, Bukurešt, Rumunija radi zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka a), b) i c) i kršenja članka 4. stavak (1) točka b) i d) Zakona o konkurenciji , a radi utvrđivanja kršenja članka 10. stavak (2) točke a), b) i c) i članka 4. stavak (1) točka b) i d) Zakona o konkurenciji.

 Mišljenje po Zahtjevu koji je 06.10.2015. godine podnesen od strane Odvjetničkog društva Arslanagić Elmir & CO, Sarajevo pod brojem: 01-26-7-016-I/15.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

ЗАКЉУЧАК Пријава концентрације привредног субјекта AMC Networks Central Europe Kft.,…

Sljedeći

Rješenje Prijava koncentracije privrednog subjekta Messer Hungarogáz Kft, Republika Mađarska

post-bars