Vrati se na vrh

09/12/2015

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 114. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 09.12.2015. godine, održana je 114.(stotinučetrnaesta) sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je usvojeno slijedeće:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu veleprodaje generičkih i zaštićenih farmaceutskih proizvoda na teritoriju Bosne i Hercegovine, kojom gospodarski subjekt Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Petach Tikva 4951033, Izrael, namjerava steći kontrolu nad gospodarskim subjektom Allergan Plc, Clonshaugh Business and Tehnology Park, Dablin, D17 E400, Irska.

Konkurencijsko vijeće je u smislu članka 17. Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“ br. 48/05, 76/07 i 80/09, ocijenilo da provođenjem predmetne koncentracije neće doći do značajnijeg povećanja tržišnog udjela sudionika koncentracije niti značajnije promjene tržišnih pozicija na mjerodavnom tržištu, odnosno da neće doći do stvaranja i jačanja vladajućeg položaja, u smislu članka 9. Zakona o konkurenciji, u najvećem broju kategorija lijekova u kojima postoji preklapanje oba sudionika koncentracije.

Zaključak kojim je obustavljen postupak pokrenut po Zaključku za pokretanje postupka broj 01-26-3-021-8-II/15 od 10.09.2015. godine u dijelu koji se odnosi na gospodarski subjektLider – Control d.o.o. Sokolac, zbog povlačenja zahtjeva podnositelja zahtjeva za pokretanje postupka, HIFA d.o.o. Tešanj, u odnosu na naznačeni gospodarski subjekt.

Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 03-26-1-031-5- II/15 od 15.09.2015. godine za ocjenu koncentracije pokrenut po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Duna-Dráva Cement Kft., 2600 Vác, Republika Mađarska.

Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 03-26-3-047-7-II/14 od 25.06.2015. godine pokrenut po Zahtjevu za pokretanje posupka podnesen od strane Udruženja/Udruge privatnih apoteka/ljekarni, Sarajevo protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona, Bihać radi utvrđivanja kršenja članka 4. stavak (1) i (2) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka za ocjenu koncentracije broj: 03-26-1-10-16-II/15 od 10.09.2015. godine pokrenut u predmetu koji se vodi po Prijavi koncentracije podnesenoj od strane gospodarskog subjekta TBG BH d.o.o. za proizvodnju i distribuciju betona Kakanj.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

ZAKLJUČAK o obustavljanju dijela postupka po Zahtjevu privrednog subjekta HIFA…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 05-26-3-01-70-II/11 od 06.02.2014. godine…

post-bars