Vrati se na vrh

27/01/2016

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 118. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 27.01.2016. godine, održana je 118. (stotinuosamnaesta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je utvrđeno da je Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, APIF Banja Luka odredbom članka 1. Odluke o visini naknade iz djelokruga rada Agencije, u dijelu kojim se propisuje naknada za davanje prijepisa financijskih izvješća, štampanih ili u elektronskoj formi, kojom je utvrđeno da se za jednokratno korištenje podataka za preko 500 izvješća, pojedinačno ugovara cijena, zlouporabila vladajući položaj na tržištu pružanja posredničkih, informatičkih i financijskih usluga na području Republike Srpske, primjenom različitih uvjeta za istu ili sličnu vrstu poslova, iz članka 10. stavak (2) točka c) Zakona o konkurenciji. Također je utvrđeno da je AFIP odredbom članka 2. stavak (2) Ugovora o pružanju usluga zaključenog dana 19.05.2014. godine, sa gospodarskim subjektom TEC d.o.o. Sarajevo, društvo za financijsko-poslovni konzalting i usluge, zlouporabio vladajući položaj na tržištu pružanja posredničkih, informatičkih i financijskih usluga na području Republike Srpske, zaključivanjem ugovora kojima se uvjetuje da druga strana prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju sveze sa predmetom takvog ugovora iz članka 10. stavak (2) točka c) Zakona o konkurenciji. Predmetnim Rješenjem je naloženo Agenciji za posredničke, informatičke i financijske usluge, APIF Banja Luka, da uskladi odredbu članka 1. Odluke o visini naknade iz djelokruga rada Agencije na način da utvrdi jasne i nedvosmislene kriterije koji bi bili identični za sve potencijalne korisnike usluga, u propisanom vremenskom roku, te je naloženo Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge, APIF Banja Luka, da zaključi Ugovor o poslovnoj suradnji sa gospodarskim subjektom TEC d.o.o. Sarajevo pod uvjetima jednakim za sve gospodarske subjekte na mjerodavnom tržištu, u propisanom vremenskom roku.

Ovim Rješenjem je izrečena i novčana kazna Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge, APIF Banja Luka u iznosu od 21.000,00 KM u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak kojim je pokrenut postupak ocjene koncentracije nastale u 2013. godini, na temelju zajedničkog ulaganja gospodarskih subjekata Bingo d.o.o., Menprom d.o.o., i Tesco d.o.o., čime je nastao novi neovisni gospodarski subjekt Eko život d.o.o., Bosanska poljana b.b., Tuzla, u smislu čl. 16. i 18. Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak kojim je pokrenut postupak ocjene koncentracije gospodarskog subjekta “Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, i gospodarskog subjekta “Global Internet“ društvo ograničene odgovornosti Novi Travnik.

 

Zaključak kojim je proširen postupak pokrenut Zaključkom o pokretanju postupka broj: 03-26-3-023-5-II/15 od 10. rujna 2015. godine, na Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojske županije, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točkab) i d) Zakona o konkurenciji.

 

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Županije Sarajevo.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ ЕЊЕ Министарство за образовање, науку и…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Agencija TEC…

post-bars