Vrati se na vrh

08/03/2016

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 123. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 08.03.2016. godine, održana je 123. (stotinudvadesettreća) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je utvrđeno da Vlada Tuzlanske Županije Odlukama o pozitivnoj listi lijekova broj: 02/1-37-003419 od 03.03.2015. godine i 02/1-37-23485/15 od 29.10.2015. godine sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu uvrštavanja lijekova na pozitivnu listu lijekova koji se propisuju i izdaju osiguranim osobama na teret Zavodazdravstvenog osiguranja Tuzlanske županije, ograničavanjem i kontrolom tržišta što predstavlja zabranjeni sporazum u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je naloženo Vladi Tuzlanske županije da omogući svim sudionicima na mjerodavnom tržištu uvrštavanje na pozitivnu listu lijekova koji se propisuju i izdaju osiguranim osobama na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanske županije, da budu uvršeni na pozitivnu listu lijekova pod jednakim uvjetima uključujući i lijekove gospodarskog subjekta Unifarm d.o.o. Lukavac i to:

– pantoprazol 20 mg (Pandev 28×20 mg, Deva Holding A.S),

– pantoprazol 40 mg (Pandev 14×40, Deva Holding A.S)

– salmeterol/flutikazon 25+50 mcg (Respiro 25/125 mcg Deva Holding A.S.),

– salmeterol/flutikazon 25+125 mcg (Respiro 25/125 mcg Deva Holding A.S.),

– salmeterol/flutikazon 25+250 mcg (Respiro 25/125 mcg Deva Holding A.S.),

– cefeksim 100 mg/5 ml (Neocef 100 mg/5 ml Labaratorios Atral).

Vladi Tuzlanske županije je naloženo da u vremenskom roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja dostavi na uvid dokaze o izvršenju.

Ovom prilikom je izrečena novčana kazna Vladi Tuzlanske županije u iznosu od 19.000,00 KM (devetnaesttisućakonvertibilnihmaraka), u smislu članka 48. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog Trelleborg Holding AB“,Trelleborg, Kraljevina Švedska radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 01-26-3-021-8-II/15 radi utvrđivanja kršenja članka 4. stavak (1) točka a), b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 03-26-3-023-5-II/15, broj: 03-26-3-023-27-II/15 i broj: 03-26-3-023-27-II/15 radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se ispravljaZaključak broj: 03-26-3-023-27-II/15 od 27. siječnja 2016. godine, na način da se u tekstu Zaključka naziv „Javna ustanova zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog županije“ mijenja u „Javna ustanova Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“.

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine kojim se traži mišljenje o konkurentnosti tržišta u oblasti prometa za autobusne linije na zemljopisnom području ranije općine, a danas grada Zenica, odnosno predmetnim Zahtjevom se traži ocjena da li je mjerododavno tržište otvoreno za konkurenciju.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Moja banka“ d.d. Sarajevo podnesen Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine o postojanju obveze podnošenja prijave koncentracije kod pripajanja gospodarskog subjekta „Moja banka“ d.d. Sarajevo gospodarskom subjektu „Investiciono-komercijalna banka“ d.d. Zenica.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Nestro petrol “ a.d. Banja Luka podnesen Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine o postojanju obaeze podnošenja prijave koncentracije u slučaju zaključivanja Ugovora o osnivanju prava građenja sa trećim osobama radi izgradnje mini benzinskih postaja.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

МИШЉЕЊЕ по захтјеву привредног субјекта „МОЈА БАНКА“ д.д. Сарајево

Sljedeći

JAVNA LICITACIJA za prodaju službenog vozila Konkurencijsko vijeće Bosne i…

post-bars