Vrati se na vrh

19/04/2016

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 128. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 19.04.2016. godine, održana je 128. (stotinudvadesetosma) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta Hifa d.o.o. Tešanj protiv gospodarskih subjekata Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar, Herkon d.o.o. Mostar, Sistem Qualita’s, Pale, Euro-Inspekt d.o.o. Doboj, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo, i SiM Control d.o.o. Bijeljina, koji se odnosi na ocjenjivanje zakonitosti Odluke o povećanju cijena monitoringa kvalitete tečnih naftnih derivata broj SAO-482/8 od 22.05.2008. godine, u smislu članka 4. stavak (1) točka a), b) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Rješenje kojim se odbacuje Zahtjev gospodarskog subjekta „Elektrokontakt SA“ d.o.o., protiv gospodarskog subjekta Javno preduzeće “Elektroprivreda BiH“ d.d., i gospodarskog subjekta Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo „Eldis-tehnika“ d.o.o. Sarajevo, za utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu članka 10. stavak (2) točke a) i b) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Rješenje kojim se odbacuje Zahtjev za donošenje privremene mjere Asocijacije kabelskih operatera u Bosni i Hercegovini, Sarajevo i gospodarskog subjekta JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar, protiv gospodarskog subjekta „United Media“ S.a.r.l., Luksemburg, gospodarskog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo i Telemach grupe.

Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka od 27. siječnja 2016. godine, pokrenut po službenoj dužnosti radi ocjene koncentracije, na tmelju zajedničkog ulaganja gospodarskih subjekata Bingo d.o.o., Tuzla, Menprom d.o.o., Gornja Tuzla i Tesco d.o.o., Tuzla čime je nastao novi neovisni gospodarski subjekt Eko život d.o.o., Tuzla, u smislu čl. 16. i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se obustavlja postupak za ocjenu koncentracije, gospodarskih subjekata Allergan Plc, Dablin, Irska i Pfizer Inc. Njujork, Sjedinjene Američke Države, pokrenut zaključkom Konkurencijskog vijeća broj: 06-26-1-043-16-II/15 od 7.4.2016.godine.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije fizičkih osoba Branislava Vujovića, Beč, Austrija i Dejana Popovića, Beč, Austrija, radi neispunjavanja uvjeta za Prijavu koncentracije, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja o postojanju zabranjenog sporazuma u smislu povrede članka 4. stavak (1) točka b), c) i e) Zakona o konkurenciji.
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву привредног…

Sljedeći

RJEŠENJE po Zahtjevu privrednog subjekta HIFA d.o.o. Tešanj, protiv privrednih…

post-bars