Vrati se na vrh

19/05/2016

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 129. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 19.05.2016. godine, održana je 129. (stotinudvadesetdeveta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na mjerodavnom tržištu pružanja usluge kabelske televizije krajnjim korisnicima na području općine Ilidža, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Telemach d.o.o., Sarajevo nad poslovnom jedinicom gospodarskog subjekta ASK d.o.o. Ilidža-Sarajevo koja obavlja djelatnost pružanja usluge kabelske televizije na teritoriju općine Ilidža.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu, u Bosni i Hercegovini, u sektoru osiguranja koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta „MG Mind“ d.o.o. Mrkonjić Grad nad gospodarskim subjektom Akcionarskim društvom „Bobar osiguranje“ Bijeljina, kupovinom većinskog dioničarskog udjela.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Bingo“ d.o.o. export – import Tuzla u svezi postojanja obveze podnošenja prijave koncentracije u smislu Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е (по захтјеву привредног…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars